1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 16 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 3 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 4 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
1
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
D1 sever
317 mil. €
10 359
3
3
8/2013
nezačaté
4,0
 1/2027
(-11)
2
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
R2 západ
123 mil. €
12 157
2
3
11/2003
nezačaté
6,0
6/2025
(+10)
3
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
R3 juh
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
nezačaté
4,0
10/2024
(+11)
4
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
R2 stred
211 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
10/2006
nezačaté
6,0
4/2024
(+9)
5
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
R7 západ
135 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
nezačaté
3,0
8/2026
(+9)
6
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
R2 stred
127 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
11/2004
nezačaté
6,0
4/2024
(+9)
7
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
D1 sever
56 mil. €
10 312
3
5
1.2.2010
8,0
 3/2025
(+24)
8
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
D3 Kysuce
54 mil. €
7 972
3
4
10/2009
nezačaté
4,0
3/2025
9
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
R2 západ
53 mil. €
12 862
2
3
11/2003
nezačaté
5,0
6/2025
(+10)
10
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
D3 Kysuce
416 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
7/1997
1.1.2010
6,0
 2/2025
(+11)
 
 
 
 
 
10 úsekov
80,1 km
2 - 4
1 584 mil. €
6 403 - 21 743
2,6
3,3
4/2024 - 1/2027
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku