1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 15 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 3 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 3 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
1
52.
4/2025
R2
9,8 km
2
R2 východ
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
9/2009
4,0
4/2028
(+14)
2
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
R1 BB - RK
406 mil. €
7 784
4
4
4/2010
4,0
10/2027
(+54)
3
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
R4 sever
132 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
4,0
7/2028
(+15)
4
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
R1 BB - RK
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
4/2010
4,0
10/2027
(+54)
5
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
R4 sever
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
4,0
7/2028
(+15)
6
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
R4 sever
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
4,0
7/2028
(+15)
7
54.
6/2025
R2
18,0 km
2
R2 východ
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
2/2016
4,0
6/2028
(+14)
8
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
R2 východ
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
6/2016
4,0
6/2028
(+15)
9
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
R4 sever
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
4/2016
4,0
1/2028
(+12)
 
 
 
 
 
9 úsekov
92,2 km
2 - 4
1 612 mil. €
2 552 - 13 715
4,2
3,8
10/2027 - 7/2028
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku