1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 1 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 3 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
rok
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
aspoň) zmenšiť skôr ako b
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
21 úsekov
239,4 km
2 - 6
4 308 mil. €
1 698 - 54 519
2,9
2,7
2/2026 - 11/2029
1
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
2 026
8 634 - 11 116
3
2
2/2026
(+9)
2
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
 8/2027
(+6)
3
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2 035
2
4
Preťažené cesty v hlavnom meste treba v prvom rade odľahčiť lepším využitím koľajovej dopravy. Konkrétne zatraktívnenie denného docházdzania do Bratislavy verejnou dopravou - doplnenie zrýchlených vlakov a 15-minútový interval vlakov z Trnavy, Senca a Malaciek v špičke, lepšia nadväznosť autobusov k vlakom, posilnenie možností parkovania pri železničných staniciach a zastávkach v širšom regióne, z ktorého sa denne dochádza do metropoly.
7/2029
(-8)
4
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2 023
2
2
2/2026
(+18)
5
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
2 023
5 550 - 9 787
2
3
2/2026
(+18)
6
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
2 025
9 654 - 12 079
2
2
3/2026
(+8)
7
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
2 027
7 793
3
3
5/2026
(0)
8
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
2 030
14 625
2
2
8/2026
(+10)
9
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
10/2026
(+27)
10
42.
11/2023
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
V uvedenej trase je potrebné riešiť radšej zdvojkoľajnenie železničnej trate a doplnenie zrýchlených vlakov medzi Bratislavou a Viedňou.
11/2026
(-21)
11
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
2 030
6 651 - 9 113
2
3
12/2026
(+3)
12
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
2 030
3 407 - 3 769
2
2
12/2026
(+3)
13
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
2 030
5 441 - 8 427
4
3
1/2029
(+5)
14
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
2 024
14 233 - 18 874
3
3
1/2029
(+19)
15
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
2 030
9 503 - 9 802
3
3
11/2029
(+14)
16
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
2 030
6 207 - 8 525
3
2
11/2029
(+14)
17
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
142 mil. €
2 030
7 234
4
3
11/2029
(+7)
18
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
2 030
4 033 - 8 369
4
3
11/2029
(+11)
19
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
2 030
10 444 - 14 783
3
2
11/2029
(+11)
20
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
2 030
1 698 - 6 812
4
3
11/2029
(+11)
21
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
190 mil. €
2 030
2 561 - 5 054
4
3
11/2029
(+7)
 
 
 
 
 
21 úsekov
239,4 km
2 - 6
4 308 mil. €
1 698 - 54 519
2,9
2,7
2/2026 - 11/2029
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku