1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 12 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 1 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
1
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
D 24,5/80
416 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
10/2021
 2/2025
(+11)
2
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
R 24,5/120
135 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
3
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
R 11,5/80
56 mil. €
10 312
3
5
4/2021
 3/2025
(+24)
4
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
R 11,5/70
54 mil. €
7 972
3
4
3/2025
5
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
211 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
6
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
127 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
7
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
R 24,5/120(100)
123 mil. €
12 157
2
3
3/2020
6/2025
(+10)
8
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
R 24,5/120(100)
53 mil. €
12 862
2
3
2/2021
6/2025
(+10)
9
31.
7/2022
D1
7,3 km
26,5/100
317 mil. €
10 359
3
3
6/2021
 1/2027
(-11)
10
32.
10/2022
R3
6,5 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
8/2021
10/2024
(+11)
 
 
 
 
 
10 úsekov
80,1 km
1 584 mil. €
6 403 - 21 743
2,6
3,3
4/2024 - 1/2027
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá