1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 16 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 2 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 3 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
 
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
1
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
R 24,5/100 v polovičnom profile
83 mil. €
17,0 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
7/2012
3/2021
(+10)
2
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
R 24,5/100
143 mil. €
16,1 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
12/2018
12/2020
(+6)
3
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
R 24,5/100
198 mil. €
44,7 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
1/2017
9/2022
(+14)
4
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
DSP spracovaná na R 17,5/100, vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby na R 24,5/100
243 mil. €
12,4 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
1/2023
(+16)
5
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
303 mil. €
19,7 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8/2019
8/2024
(0)
6
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
R 24,5/100
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
4/2019
8/2022
(+5)
7
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
D 41/120
132 mil. €
27,4 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
4/2019
 10/2021
(+8)
 
 
 
 
 
7 úsekov
63,2 km
2 - 8
1 235 mil. €
19,9 mil. €
5 792 - 62 652
2,0
2,1
12/2020 - 8/2024
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku