1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
28 úsekov
422,3 km
2 - 8
6 585 mil. €
1 065 - 62 652
2,6
2,6
12/2019 - po 2040
1
77. - 82.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
12/2011
po 2040
(0)
2
77. - 82.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
2/2016
po 2040
(0)
3
77. - 82.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
9/2015
po 2040
(0)
4
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
11/2029
(+14)
5
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
3
2
11/2029
(+14)
6
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
11/2029
(+11)
7
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
2
11/2029
(+11)
8
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
11/2029
(+11)
9
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
12/2009
 8/2027
(+6)
10
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
 7/2027
(+13)
11
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
3
3
8/2013
 1/2027
(-11)
12
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
13
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
4
4
12/2011
2/2026
(+11)
14
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
12/2011
1/2026
(+10)
15
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
4
4
12/2011
11/2025
(+8)
16
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
 3/2025
(+24)
17
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
12/2009
 8/2024
(+13)
18
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
9/2004
8/2022
(+7)
19
12/2013
D1
14,9 km
4
368 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
7/2022
20
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
2022
(+24)
21
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
132 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
12/2009
 10/2021
(+8)
22
7/2016
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
1
1
2021
23
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
2021
24
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
2/2001
6/2021
(-0)
25
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
2020
26
1/2014
D1
11,3 km
4
462 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
12/2019
(+7)
27
10/2017
D1
2,6 km
4
27 mil. €
14 624
1
1
12/2019
(+8)
28
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
12/2019
 
 
 
 
 
28 úsekov
422,3 km
2 - 8
6 585 mil. €
1 065 - 62 652
2,6
2,6
12/2019 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku