1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 3 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
1
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
4
4
12/2011
9/2020
2/2026
(+11)
2
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
12/2013
2020
3
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
12/2011
11/2020
1/2026
(+10)
4
7/2016
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
1
1
6/2014
2021
5
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
6/2021
8/2026
(+9)
6
77. - 82.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
12/2011
po 2040
(0)
7
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
1/2015
2021
8
77. - 82.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
2/2016
po 2040
(0)
9
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
4
4
12/2011
6/2020
11/2025
(+8)
10
77. - 82.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
9/2015
po 2040
(0)
 
 
 
 
 
10 úsekov
223,8 km
2 - 6
1 641 mil. €
1 065 - 44 493
3,5
3,6
7/2020 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku