1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 1 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
rok
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
31 úsekov
353,2 km
2 - 4
5 289 mil. €
2 552 - 50 895
2,9
3,0
12/2020 - 6/2033
1
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
143 mil. €
2 031
9 007 - 9 998
2
2
12/2020
(+6)
2
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
198 mil. €
2 025
15 837 - 18 098
1
3
9/2022
(+14)
3
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
2 031
8 780 - 11 203
3
4
1/2023
(+16)
4
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
2 030
5 792 - 7 064
3
2
8/2024
(0)
5
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
134 mil. €
2 025
10 088 - 50 895
2
1
8/2022
(+5)
6
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
2/2023
(+11)
7
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
2 025
22 341 - 30 731
1
3
2/2024
(+22)
8
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
2 020
4 001
3
3
4/2023
(+6)
9
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
2 030
5 304
2
2
6/2023
(+24)
10
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
2 030
5 277 - 6 250
2
2
8/2023
(+26)
11
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
2 030
6 969 - 10 726
3
4
4/2024
(+9)
12
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
2 030
6 412 - 8 112
3
4
4/2024
(+9)
13
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
2 025
12 157
2
3
6/2025
(+10)
14
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
2 025
12 862
2
3
6/2025
(+10)
15
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
2 026
8 634 - 11 116
3
2
2/2026
(+9)
16
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
2 025
9 654 - 12 079
2
2
3/2026
(+8)
17
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
2 027
7 793
3
3
5/2026
(0)
18
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
2 030
14 625
2
2
8/2026
(+10)
19
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
10/2026
(+27)
20
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
2 030
6 651 - 9 113
2
3
12/2026
(+3)
21
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
2 030
3 407 - 3 769
2
2
12/2026
(+3)
22
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
2 025
10 140 - 11 010
4
4
10/2027
(+7)
23
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
75 mil. €
2 030
5 587
5
4
12/2027
(+10)
24
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 030
2 552 - 2 737
4
3
1/2028
(+12)
25
52.
4/2025
R2
9,8 km
2
93 mil. €
2 030
6 452 - 10 032
5
5
4/2028
(+14)
26
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
117 mil. €
2 035
5 809 - 8 826
5
4
6/2028
(+15)
27
54.
6/2025
R2
18,0 km
2
175 mil. €
2 030
5 189 - 6 389
5
5
6/2028
(+14)
28
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
2 030
5 814 - 7 518
4
3
7/2028
(+15)
29
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
2 030
3 769 - 3 897
3
3
7/2028
(+15)
30
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
2 030
3 782 - 6 302
4
3
7/2028
(+15)
31
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
662 mil. €
2 030
5 762 - 14 648
4
4
6/2033
(+21)
 
 
 
 
 
31 úsekov
353,2 km
2 - 4
5 289 mil. €
2 552 - 50 895
2,9
3,0
12/2020 - 6/2033
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku