1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 1 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
rok
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
29 úsekov
282,4 km
2 - 8
6 471 mil. €
1 698 - 62 652
2,3
2,3
12/2019 - 11/2029
1
12/2013
D1
14,9 km
4
368 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
7/2022
2
1/2014
D1
11,3 km
4
462 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
12/2019
(+7)
3
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
2022
(+24)
4
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
12/2019
5
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
2 021
19 072 - 21 988
1
2
6/2021
(-0)
6
10/2017
D1
2,6 km
4
27 mil. €
14 624
1
1
12/2019
(+8)
7
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
198 mil. €
2 025
15 837 - 18 098
1
3
9/2022
(+14)
8
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
134 mil. €
2 025
10 088 - 50 895
2
1
8/2022
(+5)
9
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
132 mil. €
2 030
62 652
.
.
.
1
1
 10/2021
(+8)
10
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
2 030
13 676 - 21 949
1
1
 7/2027
(+13)
11
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
2 025
22 341 - 30 731
1
3
2/2024
(+22)
12
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2 020
2
1
8/2022
(+7)
13
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
2 020
4 001
3
3
4/2023
(+6)
14
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
2 030
62 652
.
.
.
1
1
 8/2024
(+13)
15
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
2 022
10 312
3
5
 3/2025
(+24)
16
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
2 027
10 359
3
3
 1/2027
(-11)
17
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
 8/2027
(+6)
18
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
2 030
14 625
2
2
8/2026
(+10)
19
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
2 030
6 651 - 9 113
2
3
12/2026
(+3)
20
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
2 030
3 407 - 3 769
2
2
12/2026
(+3)
21
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 030
2 552 - 2 737
4
3
1/2028
(+12)
22
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
2 030
5 814 - 7 518
4
3
7/2028
(+15)
23
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
2 030
3 769 - 3 897
3
3
7/2028
(+15)
24
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
2 030
3 782 - 6 302
4
3
7/2028
(+15)
25
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
2 030
9 503 - 9 802
3
3
11/2029
(+14)
26
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
2 030
6 207 - 8 525
3
2
11/2029
(+14)
27
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
2 030
4 033 - 8 369
4
3
11/2029
(+11)
28
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
2 030
10 444 - 14 783
3
2
11/2029
(+11)
29
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
2 030
1 698 - 6 812
4
3
11/2029
(+11)
 
 
 
 
 
29 úsekov
282,4 km
2 - 8
6 471 mil. €
1 698 - 62 652
2,3
2,3
12/2019 - 11/2029
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku