1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 15 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 3 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 3 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
11 úsekov
83,9 km
2 - 4
1 528 mil. €
2 552 - 50 895
2,5
2,6
8/2022 - 7/2028
1
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
R4 sever
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
5,0
12/2026
(+3)
2
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
R2 východ, R4 juh
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
6/2014
8,0
8/2022
(+5)
3
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
R4 sever
132 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
4,0
7/2028
(+15)
4
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
R4 sever
96 mil. €
4 001
3
3
1/2000
7,0
4/2023
(+6)
5
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
R4 stred
102 mil. €
14 625
2
2
5,0
8/2026
(+10)
6
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
R4 stred
198 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
5/2004
10,0
9/2022
(+14)
7
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
R4 stred
314 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
5/2004
7,0
2/2024
(+22)
8
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
R4 sever
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
4,0
7/2028
(+15)
9
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
R4 sever
97 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
5,0
12/2026
(+3)
10
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
R4 sever
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
4,0
7/2028
(+15)
11
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
R4 sever
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
4/2016
4,0
1/2028
(+12)
 
 
 
 
 
11 úsekov
83,9 km
2 - 4
1 528 mil. €
2 552 - 50 895
2,5
2,6
8/2022 - 7/2028
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku