1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 12 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
13 úsekov
146,6 km
2 - 4
2 315 mil. €
3 247 - 18 874
3,1
2,8
3/2021 - po 2040
1
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
3/2021
(+10)
2
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
10/2024
(+11)
3
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
2/2026
(+18)
4
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
2/2026
(+18)
5
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
1/2026
(+4)
6
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
7/2027
(+5)
7
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
1/2029
(+5)
8
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
1/2029
(+19)
9
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
7 211
4
4
11/2030
(+17)
10
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
251 mil. €
8 973 - 10 745
3
5
11/2030
(+45)
11
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
5 586
2
2
11/2030
(+45)
12
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
2
305 mil. €
4
3
6/2033
(+21)
13
77. - 82.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
5
2
po 2040
 
 
 
 
 
13 úsekov
146,6 km
2 - 4
2 315 mil. €
3 247 - 18 874
3,1
2,8
3/2021 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku