1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 16 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 3 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 4 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
20 úsekov
269,3 km
2 - 4
3 761 mil. €
5 189 - 50 895
3,2
3,2
12/2020 - 6/2033
1
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
R2 stred
74 mil. €
5 304
2
2
11/2004
5/2018
6,0
6/2023
(+24)
2
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
R2 západ
112 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2004
nezačaté
6,0
2/2026
(+9)
3
52.
4/2025
R2
9,8 km
2
R2 východ
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
9/2009
nezačaté
4,0
4/2028
(+14)
4
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
R2 východ
75 mil. €
5 587
5
4
9/2009
nezačaté
4,0
12/2027
(+10)
5
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
R2 východ
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
6/2014
11/2013
8,0
2/2023
(+11)
6
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
R2 stred
243 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
11/2004
9/2018
7,0
1/2023
(+16)
7
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
R2 západ
123 mil. €
12 157
2
3
11/2003
nezačaté
6,0
6/2025
(+10)
8
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
R2 stred
211 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
10/2006
nezačaté
6,0
4/2024
(+9)
9
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
R2 západ
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
11/2003
nezačaté
5,0
3/2026
(+8)
10
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
R2 východ
171 mil. €
10 140 - 11 010
4
4
6/2016
nezačaté
4,0
10/2027
(+7)
11
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
R2 stred
143 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
11/2004
1.6.2017
9,0
12/2020
(+6)
12
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
R2 západ
662 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
10/2004
nezačaté
4,0
6/2033
(+21)
13
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
R2 stred
127 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
11/2004
nezačaté
6,0
4/2024
(+9)
14
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
R2 západ
235 mil. €
7 793
3
3
10/2004
nezačaté
6,0
5/2026
(0)
15
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
R2 východ
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
9/2009
9/2018
8,0
8/2024
(0)
16
54.
6/2025
R2
18,0 km
2
R2 východ
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
2/2016
nezačaté
4,0
6/2028
(+14)
17
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
R2 západ
53 mil. €
12 862
2
3
11/2003
nezačaté
5,0
6/2025
(+10)
18
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
R2 východ
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
6/2016
nezačaté
4,0
6/2028
(+15)
19
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
R2 stred
92 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
11/2004
4/2018
6,0
8/2023
(+26)
20
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
R2 stred
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
11/2008
nezačaté
5,0
10/2026
(+27)
 
 
 
 
 
20 úsekov
269,3 km
2 - 4
3 761 mil. €
5 189 - 50 895
3,2
3,2
12/2020 - 6/2033
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku