1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 15 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 3 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 3 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
1
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
R1 BB - RK
164 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2010
6,0
6/2023
(+11)
2
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
R1 BB - RK
406 mil. €
7 784
4
4
4/2010
4,0
10/2027
(+54)
3
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
R1 BB - RK
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
4/2010
4,0
10/2027
(+54)
4
77. - 82.
po 2040
R1
42,1 km
4
R1 západ
631 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
1,0
5
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
R1 BB - RK
62 mil. €
16 268
3
3
4/2010
5,0
8/2023
(+8)
6
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
R1 BB - RK
100 mil. €
11 611
3
3
4/2010
2,0
5/2026
(+14)
7
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
R1 BB - RK
785 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
4/2010
4,0
1/2027
(+33)
 
 
 
 
 
7 úsekov
93,5 km
4
2 486 mil. €
5 713 - 17 316
3,3
3,6
6/2023 - 10/2027
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku