1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 15 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 3 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 3 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
82 úsekov
1 058,0 km
2 - 8
18 141 mil. €
1 065 - 62 652
3,1
3,2
12/2020 - po 2040
1
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
R1 BB - RK
164 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2010
6,0
6/2023
(+11)
2
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
D1 sever
317 mil. €
10 359
3
3
8/2013
4,0
 1/2027
(-11)
3
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
D1 východ
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
2,0
11/2029
(+14)
4
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
D1 západ
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
12/2009
6,0
 8/2027
(+6)
5
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
D1 západ
132 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
12/2009
7,0
 10/2021
(+8)
6
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
D1 západ
216 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
12/2009
6,0
 8/2024
(+13)
7
42.
11/2023
D4
3,6 km
4
D4 sever
133 mil. €
5
5
8/2010
3,0
11/2026
(-21)
8
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
D4 sever
771 mil. €
2
4
12/2010
3,0
7/2029
(-8)
9
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
R2 stred
74 mil. €
5 304
2
2
11/2004
6,0
6/2023
(+24)
10
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
D1 východ
191 mil. €
6 207 - 8 525
3
2
2,0
11/2029
(+14)
11
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
R3 sever (Orava)
77 mil. €
2
2
8/2006
6,0
2/2026
(+18)
12
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
R2 západ
112 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2004
6,0
2/2026
(+9)
13
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
R7 západ
161 mil. €
4
4
12/2011
4,0
2/2026
(+11)
14
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
R3 sever (Orava)
243 mil. €
7 211
4
4
10/2010
3,0
11/2030
(+17)
15
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
R3 sever (Orava)
251 mil. €
8 973 - 10 745
3
5
10/2010
3,0
11/2030
(+45)
16
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
R4 sever
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
5,0
12/2026
(+3)
17
52.
4/2025
R2
9,8 km
2
R2 východ
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
9/2009
4,0
4/2028
(+14)
18
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
R7 západ
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
12/2011
4,0
1/2026
(+10)
19
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
2
R3 stred (Turiec)
305 mil. €
4
3
2/2020
2,0
6/2033
(+21)
20
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
R2 východ
75 mil. €
5 587
5
4
9/2009
4,0
12/2027
(+10)
21
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
R1 BB - RK
406 mil. €
7 784
4
4
4/2010
4,0
10/2027
(+54)
22
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
R2 východ, R4 juh
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
6/2014
8,0
8/2022
(+5)
23
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
R2 východ
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
6/2014
8,0
2/2023
(+11)
24
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
R2 stred
243 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
11/2004
7,0
1/2023
(+16)
25
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
R2 západ
123 mil. €
12 157
2
3
11/2003
6,0
6/2025
(+10)
26
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
R3 juh
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
4,0
10/2024
(+11)
27
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
R4 sever
132 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
4,0
7/2028
(+15)
28
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
D3 Kysuce
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
12/1997
6,0
 9/2023
(-28)
29
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
R4 sever
96 mil. €
4 001
3
3
1/2000
7,0
4/2023
(+6)
30
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
R4 stred
102 mil. €
14 625
2
2
5,0
8/2026
(+10)
31
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
R1 BB - RK
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
4/2010
4,0
10/2027
(+54)
32
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
R2 stred
211 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
10/2006
6,0
4/2024
(+9)
33
74.
5/2029
D2
8,5 km
6
D2 Záhorie
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
2,0
5/2032
(+26)
34
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
R3 stred (Turiec)
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
9/2010
3,0
1/2029
(+19)
35
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
R6 Púchov - ČR
142 mil. €
7 234
4
3
4/2008
3,0
11/2029
(+7)
36
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
D1 východ
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
2,0
11/2029
(+11)
37
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
R7 západ
135 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
3,0
8/2026
(+9)
38
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
R2 západ
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
11/2003
5,0
3/2026
(+8)
39
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
R2 východ
171 mil. €
10 140 - 11 010
4
4
6/2016
4,0
10/2027
(+7)
40
77. - 82.
po 2040
R1
42,1 km
4
R1 západ
631 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
1,0
41
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
R3 stred (Turiec)
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
9/2010
2,0
1/2029
(+5)
42
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
R2 stred
143 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
11/2004
9,0
12/2020
(+6)
43
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
4
R8
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
4/2010
3,0
2/2034
44
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
R3 sever (Orava)
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
8/2006
6,0
2/2026
(+18)
45
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
R2 západ
662 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
10/2004
4,0
6/2033
(+21)
46
77. - 82.
po 2040
R7
29,2 km
2
R7 stred
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
12/2011
4,0
po 2040
(0)
47
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
R3 sever (Orava)
31 mil. €
5 586
2
2
5/2004
3,0
11/2030
(+45)
48
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
D3 Kysuce
103 mil. €
15 053
2
2
12/1997
7,0
12/2024
(+6)
49
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
R2 stred
127 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
11/2004
6,0
4/2024
(+9)
50
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
D1 východ
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
2
2,0
11/2029
(+11)
51
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
R2 západ
235 mil. €
7 793
3
3
10/2004
6,0
5/2026
(0)
52
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
R4 stred
198 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
5/2004
10,0
9/2022
(+14)
53
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
R4 stred
314 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
5/2004
7,0
2/2024
(+22)
54
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
D1 sever
56 mil. €
10 312
3
5
8,0
 3/2025
(+24)
55
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
D1 sever
12 mil. €
2
1
9/2004
7,0
8/2022
(+7)
56
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
R4 sever
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
4,0
7/2028
(+15)
57
77. - 82.
po 2040
R3
10,3 km
2
R3 stred (Turiec)
92 mil. €
5 098 - 5 557
5
2
9/2010
3,0
po 2040
58
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
R4 sever
97 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
5,0
12/2026
(+3)
59
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
R2 východ
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
9/2009
8,0
8/2024
(0)
60
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
R1 BB - RK
62 mil. €
16 268
3
3
4/2010
5,0
8/2023
(+8)
61
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
R1 BB - RK
100 mil. €
11 611
3
3
4/2010
2,0
5/2026
(+14)
62
77. - 82.
po 2040
D3
3,1 km
4
D3 Kysuce
68 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
5,0
po 2040
63
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
R1 BB - RK
785 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
4/2010
4,0
1/2027
(+33)
64
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
D1 východ
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
2,0
11/2029
(+11)
65
72. - 73.
2/2029
D2
6,9 km
6
D2 Záhorie
106 mil. €
5
5
2,0
2/2032
(+27)
66
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
R4 sever
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
4,0
7/2028
(+15)
67
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
D3 Kysuce
54 mil. €
7 972
3
4
10/2009
4,0
3/2025
68
54.
6/2025
R2
18,0 km
2
R2 východ
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
2/2016
4,0
6/2028
(+14)
69
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
R2 západ
53 mil. €
12 862
2
3
11/2003
5,0
6/2025
(+10)
70
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
D1 sever
949 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
5,0
 7/2027
(+13)
71
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
R3 sever (Orava)
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
8/2006
11,0
3/2021
(+10)
72
77. - 82.
po 2040
R7
32,8 km
2
R7 stred
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
2/2016
2,0
po 2040
(0)
73
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
R2 východ
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
6/2016
4,0
6/2028
(+15)
74
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
R2 stred
92 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
11/2004
6,0
8/2023
(+26)
75
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
R7 západ
98 mil. €
4
4
12/2011
4,0
11/2025
(+8)
76
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
R3 juh
611 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
3,0
7/2027
(+5)
77
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
R2 stred
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
11/2008
5,0
10/2026
(+27)
78
77. - 82.
po 2040
R7
71,3 km
2
R7 stred
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
9/2015
2,0
po 2040
(0)
79
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
R3 juh
67 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
3,0
1/2026
(+4)
80
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
R4 sever
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
4/2016
4,0
1/2028
(+12)
81
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
R6 Púchov - ČR
190 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
4/2008
3,0
11/2029
(+7)
82
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
D3 Kysuce
416 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
7/1997
6,0
 2/2025
(+11)
 
 
 
 
 
82 úsekov
1 058,0 km
2 - 8
18 141 mil. €
1 065 - 62 652
3,1
3,2
12/2020 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku