1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
3,5 - 12 t
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
34 úsekov
509,1 km
2 - 6
9 916 mil. €
1 698 - 54 519
3,6
3,4
1/2027 - 2/2034
1
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
541
3
3
8/2013
 1/2027
(-11)
2
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
222 - 236
3
3
11/2029
(+14)
3
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
459 - 530
2
2
12/2009
 8/2027
(+6)
4
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2
4
12/2010
7/2029
(-8)
5
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
205 - 244
3
2
11/2029
(+14)
6
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
7 211
245
4
4
10/2010
11/2030
(+17)
7
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
251 mil. €
8 973 - 10 745
199 - 209
3
5
10/2010
11/2030
(+45)
8
52.
4/2025
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
212 - 272
5
5
9/2009
4/2028
(+14)
9
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
2
305 mil. €
4
3
2/2020
6/2033
(+21)
10
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
178
5
4
9/2009
12/2027
(+10)
11
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
204
4
4
4/2010
10/2027
(+54)
12
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
5 814 - 7 518
127 - 169
4
3
7/2028
(+15)
13
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
256 - 340
4
4
4/2010
10/2027
(+54)
14
74.
5/2029
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
1 232
5
5
5/2032
(+26)
15
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
489 - 601
3
3
9/2010
1/2029
(+19)
16
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
142 mil. €
7 234
142
4
3
4/2008
11/2029
(+7)
17
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
64 - 112
4
3
11/2029
(+11)
18
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
299 - 336
4
4
6/2016
10/2027
(+7)
19
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
196 - 287
4
3
9/2010
1/2029
(+5)
20
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
149 - 407
3
5
4/2010
2/2034
21
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
172 - 328
4
4
10/2004
6/2033
(+21)
22
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
5 586
142
2
2
5/2004
11/2030
(+45)
23
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
202 - 239
3
2
11/2029
(+11)
24
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
95 - 115
3
3
7/2028
(+15)
25
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
192 - 339
2
3
4/2010
1/2027
(+33)
26
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
27 - 108
4
3
11/2029
(+11)
27
72. - 73.
2/2029
D2
6,9 km
6
106 mil. €
5
5
2/2032
(+27)
28
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
102 - 192
4
3
7/2028
(+15)
29
54.
6/2025
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
153 - 173
5
5
2/2016
6/2028
(+14)
30
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
13 676 - 21 949
422 - 799
1
1
 7/2027
(+13)
31
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
226 - 259
5
4
6/2016
6/2028
(+15)
32
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
62 - 372
4
4
7/2027
(+5)
33
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
77 - 169
4
3
4/2016
1/2028
(+12)
34
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
190 mil. €
2 561 - 5 054
105 - 136
4
3
4/2008
11/2029
(+7)
 
 
 
 
 
34 úsekov
509,1 km
2 - 6
9 916 mil. €
1 698 - 54 519
3,6
3,4
1/2027 - 2/2034
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku