1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 15 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 1 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
rok
2015, osobná + nákladná
3,5 - 12 t
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
43 úsekov
496,0 km
2 - 8
9 913 mil. €
3 407 - 62 652
2,7
3,1
1/2023 - 2/2034
1
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
2 040
12 387 - 17 316
225 - 330
2
3
4/2010
6/2023
(+11)
2
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
2 027
10 359
541
3
3
8/2013
 1/2027
(-11)
3
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
459 - 530
2
2
12/2009
 8/2027
(+6)
4
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
2 030
62 652
.
.
.
837
1
1
12/2009
 8/2024
(+13)
5
42.
11/2023
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
8/2010
11/2026
(-21)
6
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2 035
2
4
12/2010
7/2029
(-8)
7
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
2 030
5 304
177
2
2
11/2004
6/2023
(+24)
8
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2 023
2
2
8/2006
2/2026
(+18)
9
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
2 026
8 634 - 11 116
240 - 422
3
2
10/2004
2/2026
(+9)
10
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
2 040
4
4
12/2011
2/2026
(+11)
11
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
2 030
6 651 - 9 113
140 - 156
2
3
12/2026
(+3)
12
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
2 040
6 428 - 9 084
189 - 255
4
4
12/2011
1/2026
(+10)
13
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
2
305 mil. €
2 030
4
3
2/2020
6/2033
(+21)
14
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
236 - 1 254
3
3
6/2014
2/2023
(+11)
15
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
2 031
8 780 - 11 203
348 - 358
3
4
11/2004
1/2023
(+16)
16
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
2 025
12 157
494
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
17
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
2 040
6 706 - 9 733
204 - 321
2
2
10/2024
(+11)
18
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
312 mil. €
2 030
14 176 - 14 186
381 - 551
2
4
12/1997
 9/2023
(-28)
19
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
2 020
4 001
74
3
3
1/2000
4/2023
(+6)
20
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
2 030
14 625
408
2
2
8/2026
(+10)
21
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
2 030
6 969 - 10 726
280 - 373
3
4
10/2006
4/2024
(+9)
22
74.
5/2029
D2
8,5 km
6
90 mil. €
2 030
32 968
.
.
.
1 232
5
5
5/2032
(+26)
23
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
2 040
6 403 - 9 478
248 - 279
4
4
8/2026
(+9)
24
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
2 025
9 654 - 12 079
443 - 502
2
2
11/2003
3/2026
(+8)
25
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
149 - 407
3
5
4/2010
2/2034
26
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
2 023
5 550 - 9 787
159 - 204
2
3
8/2006
2/2026
(+18)
27
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
662 mil. €
2 030
5 762 - 14 648
172 - 328
4
4
10/2004
6/2033
(+21)
28
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
2 025
15 053
588
2
2
12/1997
12/2024
(+6)
29
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
2 030
6 412 - 8 112
193 - 261
3
4
11/2004
4/2024
(+9)
30
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
2 027
7 793
393
3
3
10/2004
5/2026
(0)
31
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
2 025
22 341 - 30 731
554 - 748
1
3
5/2004
2/2024
(+22)
32
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
2 022
10 312
231
3
5
 3/2025
(+24)
33
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
2 030
3 407 - 3 769
95 - 124
2
2
12/2026
(+3)
34
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
2 030
5 792 - 7 064
192 - 224
3
2
9/2009
8/2024
(0)
35
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
16 268
400
3
3
4/2010
8/2023
(+8)
36
72. - 73.
2/2029
D2
6,9 km
6
106 mil. €
2 030
5
5
2/2032
(+27)
37
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
2 042
7 972
246
3
4
10/2009
3/2025
38
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
2 025
12 862
498
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
39
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
2 030
13 676 - 21 949
422 - 799
1
1
 7/2027
(+13)
40
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
2 030
5 277 - 6 250
175 - 206
2
2
11/2004
8/2023
(+26)
41
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
2 040
4
4
12/2011
11/2025
(+8)
42
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
480 - 650
2
2
11/2008
10/2026
(+27)
43
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
416 mil. €
2 030
13 886 - 21 743
426 - 554
1
1
7/1997
 2/2025
(+11)
 
 
 
 
 
43 úsekov
496,0 km
2 - 8
9 913 mil. €
3 407 - 62 652
2,7
3,1
1/2023 - 2/2034
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku