1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 1 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
predpoklad NDS
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
1
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
7 211
4
4
10/2010
11/2030
11/2030
(+17)
2
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
251 mil. €
8 973 - 10 745
3
5
10/2010
11/2030
11/2030
(+45)
3
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
2
305 mil. €
4
3
2/2020
6/2033
6/2033
(+21)
4
74.
5/2029
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
5/2032
5/2032
(+26)
5
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
4/2010
2/2034
2/2034
6
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
10/2004
6/2033
6/2033
(+21)
7
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
5 586
2
2
5/2004
11/2030
11/2030
(+45)
8
72. - 73.
2/2029
D2
6,9 km
6
106 mil. €
5
5
2/2032
2/2032
(+27)
 
 
 
 
 
8 úsekov
152,3 km
2 - 6
2 710 mil. €
4 151 - 32 968
3,8
4,1
11/2030 - 2/2034
11/2030 - 2/2034
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku