1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 12 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
16 úsekov
220,0 km
2 - 6
4 151 mil. €
1 698 - 32 968
3,5
3,4
1/2029 - 2/2034
1
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2
4
12/2010
7/2029
(-8)
2
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
9/2010
1/2029
(+5)
3
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
9/2010
1/2029
(+19)
4
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
11/2029
(+14)
5
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
3
2
11/2029
(+14)
6
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
142 mil. €
7 234
4
3
4/2008
11/2029
(+7)
7
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
11/2029
(+11)
8
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
2
11/2029
(+11)
9
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
11/2029
(+11)
10
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
190 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
4/2008
11/2029
(+7)
11
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
7 211
4
4
10/2010
11/2030
(+17)
12
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
251 mil. €
8 973 - 10 745
3
5
10/2010
11/2030
(+45)
13
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
5 586
2
2
5/2004
11/2030
(+45)
14
72. - 73.
2/2029
D2
6,9 km
6
106 mil. €
5
5
2/2032
(+27)
15
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
4/2010
2/2034
16
74.
5/2029
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
5/2032
(+26)
 
 
 
 
 
16 úsekov
220,0 km
2 - 6
4 151 mil. €
1 698 - 32 968
3,5
3,4
1/2029 - 2/2034
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá