1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 16 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 2 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 3 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
 
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
38 úsekov
420,6 km
2 - 6
8 550 mil. €
19,1 mil. €
2 552 - 54 519
3,1
3,2
2/2025 - 7/2029
1
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
D 26,5/100
949 mil. €
64,5 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
 7/2027
(+13)
2
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
R 11,5/120
98 mil. €
6,3 mil. €
4
4
11/2025
(+8)
3
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
R 24,5/120
97 mil. €
8,0 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
4
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
R 11,5/120
161 mil. €
6,5 mil. €
4
4
2/2026
(+11)
5
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
D 24,5/80
416 mil. €
33,0 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
4/2021
10/2021
 2/2025
(+11)
6
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
R 24,5/120
135 mil. €
7,8 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
7
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
R 11,5/80
56 mil. €
13,6 mil. €
10 312
3
5
4/2021
 3/2025
(+24)
8
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
R 11,5/70
54 mil. €
28,7 mil. €
7 972
3
4
3/2025
9
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
R 24,5/120(100)
123 mil. €
17,7 mil. €
12 157
2
3
3/2020
6/2025
(+10)
10
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
R 24,5/120(100)
53 mil. €
17,7 mil. €
12 862
2
3
2/2021
6/2025
(+10)
11
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
26,5/100
317 mil. €
41,0 mil. €
10 359
3
3
6/2021
 1/2027
(-11)
12
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile
112 mil. €
9,0 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2021
2/2026
(+9)
13
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
D 33,5/120
277 mil. €
22,9 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
4/2022
 8/2027
(+6)
14
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
D 26,5/120 (tunel 2 x T 8,0/100)
771 mil. €
59,4 mil. €
2
4
7/2029
(-8)
15
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
77 mil. €
13,7 mil. €
2
2
11/2021
2/2026
(+18)
16
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
201 mil. €
22,0 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
11/2021
2/2026
(+18)
17
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
R 24,5/120(100)
274 mil. €
10,0 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
1/2022
3/2026
(+8)
18
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
235 mil. €
17,7 mil. €
7 793
3
3
1/2022
5/2026
(0)
19
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
R 24,5/100
102 mil. €
21,8 mil. €
14 625
2
2
4/2022
8/2026
(+10)
20
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
R 24,5/100
287 mil. €
21,5 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
8/2022
10/2026
(+27)
21
42.
11/2023
D4
3,6 km
4
D 26,5/100
133 mil. €
57,4 mil. €
5
5
11/2026
(-21)
22
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
105 mil. €
14,5 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
8/2022
12/2026
(+3)
23
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
97 mil. €
12,3 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
8/2022
12/2026
(+3)
24
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
R 24,5/80
785 mil. €
50,2 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
10/2022
1/2027
(+33)
25
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
67 mil. €
12,3 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
11/2022
1/2026
(+4)
26
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
R 24,5/80
100 mil. €
19,7 mil. €
11 611
3
3
3/2024
5/2026
(+14)
27
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
611 mil. €
10,3 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
4/2023
7/2027
(+5)
28
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
171 mil. €
7,7 mil. €
10 140 - 11 010
4
4
5/2023
10/2027
(+7)
29
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
75 mil. €
8,3 mil. €
5 587
5
4
7/2023
12/2027
(+10)
30
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
127 mil. €
14,4 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
8/2023
1/2028
(+12)
31
52.
4/2025
R2
9,8 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
93 mil. €
8,2 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
11/2023
4/2028
(+14)
32
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
117 mil. €
7,2 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
1/2024
6/2028
(+15)
33
54.
6/2025
R2
18,0 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
175 mil. €
8,4 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
1/2024
6/2028
(+14)
34
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
132 mil. €
14,8 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
35
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
123 mil. €
14,7 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
2/2024
7/2028
(+15)
36
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
100 mil. €
14,7 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
37
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
R 24,5/80
406 mil. €
33,4 mil. €
7 784
4
4
7/2024
10/2027
(+54)
38
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
R 24,5/80
340 mil. €
33,4 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
7/2024
10/2027
(+54)
 
 
 
 
 
38 úsekov
420,6 km
2 - 6
8 550 mil. €
19,1 mil. €
2 552 - 54 519
3,1
3,2
2/2025 - 7/2029
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku