1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
3,5 - 12 t
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
38 úsekov
420,6 km
2 - 6
8 550 mil. €
2 552 - 54 519
3,1
3,2
2/2025 - 7/2029
1
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
541
3
3
8/2013
 1/2027
(-11)
2
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
459 - 530
2
2
12/2009
 8/2027
(+6)
3
42.
11/2023
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
8/2010
11/2026
(-21)
4
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2
4
12/2010
7/2029
(-8)
5
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
8/2006
2/2026
(+18)
6
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
240 - 422
3
2
10/2004
2/2026
(+9)
7
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
4
4
12/2011
2/2026
(+11)
8
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
140 - 156
2
3
12/2026
(+3)
9
52.
4/2025
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
212 - 272
5
5
9/2009
4/2028
(+14)
10
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
189 - 255
4
4
12/2011
1/2026
(+10)
11
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
178
5
4
9/2009
12/2027
(+10)
12
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
204
4
4
4/2010
10/2027
(+54)
13
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
12 157
494
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
14
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
5 814 - 7 518
127 - 169
4
3
7/2028
(+15)
15
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
408
2
2
8/2026
(+10)
16
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
256 - 340
4
4
4/2010
10/2027
(+54)
17
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
6 403 - 9 478
248 - 279
4
4
8/2026
(+9)
18
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
443 - 502
2
2
11/2003
3/2026
(+8)
19
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
299 - 336
4
4
6/2016
10/2027
(+7)
20
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
159 - 204
2
3
8/2006
2/2026
(+18)
21
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
393
3
3
10/2004
5/2026
(0)
22
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
231
3
5
 3/2025
(+24)
23
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
95 - 115
3
3
7/2028
(+15)
24
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
3 407 - 3 769
95 - 124
2
2
12/2026
(+3)
25
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
213
3
3
4/2010
5/2026
(+14)
26
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
192 - 339
2
3
4/2010
1/2027
(+33)
27
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
102 - 192
4
3
7/2028
(+15)
28
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
246
3
4
10/2009
3/2025
29
54.
6/2025
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
153 - 173
5
5
2/2016
6/2028
(+14)
30
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
498
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
31
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
13 676 - 21 949
422 - 799
1
1
 7/2027
(+13)
32
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
226 - 259
5
4
6/2016
6/2028
(+15)
33
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
4
4
12/2011
11/2025
(+8)
34
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
62 - 372
4
4
7/2027
(+5)
35
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
480 - 650
2
2
11/2008
10/2026
(+27)
36
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
9 492 - 10 279
170 - 254
3
2
1/2026
(+4)
37
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
77 - 169
4
3
4/2016
1/2028
(+12)
38
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
416 mil. €
13 886 - 21 743
426 - 554
1
1
7/1997
 2/2025
(+11)
 
 
 
 
 
38 úsekov
420,6 km
2 - 6
8 550 mil. €
2 552 - 54 519
3,1
3,2
2/2025 - 7/2029
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku