1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
 
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
36 úsekov
405,1 km
2 - 8
8 305 mil. €
3 247 - 62 652
2,7
2,9
2/2024 - 7/2029
1
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
62 652
.
.
.
530
1
1
5/2013
 8/2024
(+13)
2
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
266 - 354
2
2
5/2013
 8/2027
(+6)
3
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
51
3
3
11/2020
 1/2027
(-11)
4
42.
11/2023
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
3/2022
11/2026
(-21)
5
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2
4
11/2021
7/2029
(-8)
6
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4 - 92
4
4
11/2020
1/2026
(+10)
7
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
12 157
35
2
3
7/2013
6/2025
(+10)
8
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
181
2
2
7/2019
8/2026
(+10)
9
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
6 403 - 9 478
32 - 113
4
4
6/2021
8/2026
(+9)
10
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
77 - 136
2
2
2/2011
3/2026
(+8)
11
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
15 053
564
2
2
8/2013
12/2024
(+6)
12
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
22 341 - 30 731
367 - 547
1
3
9/2015
2/2024
(+22)
13
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
152
3
3
7/2022
5/2026
(+14)
14
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
76 - 172
2
3
7/2021
1/2027
(+33)
15
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
115
2
3
7/2013
6/2025
(+10)
16
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
13 676 - 21 949
81 - 144
1
1
3/2008
 7/2027
(+13)
17
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
42 - 395
2
2
11/2020
10/2026
(+27)
18
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
416 mil. €
13 886 - 21 743
118 - 245
1
1
10/2010
 2/2025
(+11)
19
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
4/2010
2/2026
(+18)
20
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
120 - 202
3
2
9/2013
2/2026
(+9)
21
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
4
4
9/2020
2/2026
(+11)
22
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
69 - 141
2
3
7/2019
12/2026
(+3)
23
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
54
5
4
7/2020
12/2027
(+10)
24
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
123 - 165
2
2
3/2020
10/2024
(+11)
25
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
44 - 143
3
4
5/2012
4/2024
(+9)
26
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
100 - 105
4
4
5/2020
10/2027
(+7)
27
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
88 - 175
2
3
2/2011
2/2026
(+18)
28
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
6 412 - 8 112
66 - 121
3
4
6/2010
4/2024
(+9)
29
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
82
3
3
5/2013
5/2026
(0)
30
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
168
3
5
11/2010
 3/2025
(+24)
31
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
3 407 - 3 769
42 - 71
2
2
7/2019
12/2026
(+3)
32
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
5 792 - 7 064
20 - 78
3
2
3/2014
8/2024
(0)
33
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
67
3
4
3/2025
34
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
4
4
6/2020
11/2025
(+8)
35
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
45 - 182
4
4
8/2021
7/2027
(+5)
36
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
9 492 - 10 279
112 - 134
3
2
4/2021
1/2026
(+4)
 
 
 
 
 
36 úsekov
405,1 km
2 - 8
8 305 mil. €
3 247 - 62 652
2,7
2,9
2/2024 - 7/2029
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku