1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 12 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
38 úsekov
362,7 km
2 - 8
7 730 mil. €
3 407 - 62 652
2,5
2,9
1/2023 - 7/2029
1
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
11/2004
1/2023
(+16)
2
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
9/2009
8/2024
(0)
3
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
6/2014
2/2023
(+11)
4
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
 7/2027
(+13)
5
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
5/2004
2/2024
(+22)
6
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
12/1997
 9/2023
(-28)
7
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
4 001
3
3
1/2000
4/2023
(+6)
8
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
4
4
12/2011
11/2025
(+8)
9
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
5 304
2
2
11/2004
6/2023
(+24)
10
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2010
6/2023
(+11)
11
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
12/2011
1/2026
(+10)
12
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
4
4
12/2011
2/2026
(+11)
13
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
11/2004
8/2023
(+26)
14
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
12/2009
 8/2024
(+13)
15
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
16 268
3
3
4/2010
8/2023
(+8)
16
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
15 053
2
2
12/1997
12/2024
(+6)
17
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
416 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
7/1997
 2/2025
(+11)
18
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
19
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
 3/2025
(+24)
20
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
10/2009
3/2025
21
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
10/2006
4/2024
(+9)
22
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
11/2004
4/2024
(+9)
23
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
12 157
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
24
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
25
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
3
3
8/2013
 1/2027
(-11)
26
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
10/2024
(+11)
27
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2004
2/2026
(+9)
28
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
12/2009
 8/2027
(+6)
29
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2
4
12/2010
7/2029
(-8)
30
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
8/2006
2/2026
(+18)
31
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
8/2006
2/2026
(+18)
32
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
11/2003
3/2026
(+8)
33
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
3
3
10/2004
5/2026
(0)
34
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
2
2
8/2026
(+10)
35
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
11/2008
10/2026
(+27)
36
42.
11/2023
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
8/2010
11/2026
(-21)
37
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
12/2026
(+3)
38
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
12/2026
(+3)
 
 
 
 
 
38 úsekov
362,7 km
2 - 8
7 730 mil. €
3 407 - 62 652
2,5
2,9
1/2023 - 7/2029
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá