1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 16 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 2 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 3 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
 
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
29 úsekov
261,2 km
2 - 8
5 404 mil. €
18,3 mil. €
4 001 - 62 652
2,4
2,9
8/2022 - 7/2027
1
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
R 24,5/100
198 mil. €
44,7 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
1/2017
9/2022
(+14)
2
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
DSP spracovaná na R 17,5/100, vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby na R 24,5/100
243 mil. €
12,4 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
1/2023
(+16)
3
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
303 mil. €
19,7 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8/2019
8/2024
(0)
4
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
R 24,5/100
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
4/2019
8/2022
(+5)
5
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
R 24,5/100
191 mil. €
13,6 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
4/2019
2/2023
(+11)
6
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
D 26,5/100
949 mil. €
64,5 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
 7/2027
(+13)
7
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
R 24,5/100
314 mil. €
28,0 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
3/2019
8/2019
2/2024
(+22)
8
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
D 24,5/80 (100)
312 mil. €
25,9 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
11/2019
8/2020
 9/2023
(-28)
9
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
D 11,5/80
12 mil. €
8,9 mil. €
2
1
9/2019
8/2022
(+7)
10
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
96 mil. €
5,6 mil. €
4 001
3
3
12/2019
4/2023
(+6)
11
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
R 11,5/120
98 mil. €
6,3 mil. €
4
4
11/2025
(+8)
12
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
74 mil. €
10,9 mil. €
5 304
2
2
12/2019
6/2023
(+24)
13
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
R 22,5/100
164 mil. €
18,0 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2020
6/2023
(+11)
14
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
R 24,5/120
97 mil. €
8,0 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
15
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
R 11,5/120
161 mil. €
6,5 mil. €
4
4
2/2026
(+11)
16
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
92 mil. €
10,0 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
1/2020
8/2023
(+26)
17
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
D 41/120
216 mil. €
19,2 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
10/2019
 8/2024
(+13)
18
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
R 24,5/80
62 mil. €
19,7 mil. €
16 268
3
3
11/2020
8/2023
(+8)
19
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
D 24,5/80
103 mil. €
23,2 mil. €
15 053
2
2
6/2020
12/2024
(+6)
20
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
D 24,5/80
416 mil. €
33,0 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
4/2021
10/2021
 2/2025
(+11)
21
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
R 24,5/120
135 mil. €
7,8 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
22
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
R 11,5/80
56 mil. €
13,6 mil. €
10 312
3
5
4/2021
 3/2025
(+24)
23
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
R 11,5/70
54 mil. €
28,7 mil. €
7 972
3
4
3/2025
24
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
211 mil. €
9,3 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
25
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
127 mil. €
10,8 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
26
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
R 24,5/120(100)
123 mil. €
17,7 mil. €
12 157
2
3
3/2020
6/2025
(+10)
27
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
R 24,5/120(100)
53 mil. €
17,7 mil. €
12 862
2
3
2/2021
6/2025
(+10)
28
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
26,5/100
317 mil. €
41,0 mil. €
10 359
3
3
6/2021
 1/2027
(-11)
29
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
92 mil. €
12,3 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
8/2021
10/2024
(+11)
 
 
 
 
 
29 úsekov
261,2 km
2 - 8
5 404 mil. €
18,3 mil. €
4 001 - 62 652
2,4
2,9
8/2022 - 7/2027
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku