1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 12 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
29 úsekov
261,2 km
2 - 8
5 404 mil. €
4 001 - 62 652
2,4
2,9
8/2022 - 7/2027
1
15. - 16.
6/2021
8,1 km
4
164 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2010
6/2023
(+11)
2
31.
7/2022
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
3
3
8/2013
 1/2027
(-11)
3
18. - 21.
8/2021
10,6 km
8
216 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
12/2009
 8/2024
(+13)
4
15. - 16.
6/2021
6,2 km
2
74 mil. €
5 304
2
2
11/2004
6/2023
(+24)
5
18. - 21.
8/2021
23,5 km
2
161 mil. €
4
4
12/2011
2/2026
(+11)
6
17.
7/2021
11,0 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
12/2011
1/2026
(+10)
7
5. - 6.
8/2019
14,3 km
4
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
6/2014
8/2022
(+5)
8
8.
2/2020
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
6/2014
2/2023
(+11)
9
4.
6/2019
9,1 km
4
243 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
11/2004
1/2023
(+16)
10
29. - 30.
6/2022
6,1 km
4
123 mil. €
12 157
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
11
32.
10/2022
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
10/2024
(+11)
12
11.
9/2020
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
12/1997
 9/2023
(-28)
13
13.
4/2021
8,2 km
2
96 mil. €
4 001
3
3
1/2000
4/2023
(+6)
14
27. - 28.
4/2022
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
10/2006
4/2024
(+9)
15
23. - 24.
2/2022
9,5 km
4
135 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
16
22.
12/2021
4,0 km
4
103 mil. €
15 053
2
2
12/1997
12/2024
(+6)
17
27. - 28.
4/2022
10,6 km
2
127 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
11/2004
4/2024
(+9)
18
3.
5/2019
4,3 km
4
198 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
5/2004
9/2022
(+14)
19
9. - 10.
8/2020
10,2 km
4
314 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
5/2004
2/2024
(+22)
20
25. - 26.
3/2022
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
 3/2025
(+24)
21
12.
11/2020
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
9/2004
8/2022
(+7)
22
5. - 6.
8/2019
14,1 km
2
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
9/2009
8/2024
(0)
23
18. - 21.
8/2021
2,7 km
4
62 mil. €
16 268
3
3
4/2010
8/2023
(+8)
24
25. - 26.
3/2022
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
10/2009
3/2025
25
29. - 30.
6/2022
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
26
9. - 10.
8/2020
13,5 km
4
949 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
 7/2027
(+13)
27
18. - 21.
8/2021
8,3 km
2
92 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
11/2004
8/2023
(+26)
28
14.
5/2021
14,3 km
2
98 mil. €
4
4
12/2011
11/2025
(+8)
29
23. - 24.
2/2022
11,2 km
4
416 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
7/1997
 2/2025
(+11)
 
 
 
 
29 úsekov
261,2 km
2 - 8
5 404 mil. €
4 001 - 62 652
2,4
2,9
8/2022 - 7/2027
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku