1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 1 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 2 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
21 úsekov
206,9 km
4 489 mil. €
5 792 - 93 344
1,6
2,0
10/2011 - 5/2015
7/2020 - 7/2027
1
12/2013
D1
14,9 km
368 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
10/2011
7/2022
2
6/2014
D1
13,5 km
424 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
12/2011
2022
(+24)
3
7/2016
R7
17,4 km
8 544 - 13 236
2
3
1/2015
2020
4
7/2016
D4
4,4 km
1
2
1/2015
2021
5
7/2016
D4
22,6 km
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
1/2015
2021
6
7/2016
R7
8,4 km
13 102 - 19 993
1
1
1/2015
2021
7
7/2016
R7
6,4 km
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
1/2015
2021
8
12/2016
D3
5,7 km
264 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
5/2015
2021
(+7)
9
6/2017
D1
7,9 km
419 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
5/2015
6/2021
(-0)
10
1.
1/2019
R3
4,4 km
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
11,0
3/2021
(+10)
11
2.
2/2019
R2
13,5 km
143 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
9,0
12/2020
(+6)
12
3.
5/2019
R4
4,3 km
198 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
10,0
9/2022
(+14)
13
4.
6/2019
R2
9,1 km
243 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
7,0
1/2023
(+16)
14
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8,0
8/2024
(0)
15
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
8,0
8/2022
(+5)
16
7.
10/2019
D1
3,5 km
132 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
7,0
 10/2021
(+8)
17
8.
2/2020
R2
6,8 km
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
8,0
2/2023
(+11)
18
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
949 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
5,0
 7/2027
(+13)
19
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
314 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
7,0
2/2024
(+22)
20
11.
9/2020
D3
10,8 km
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
6,0
 9/2023
(-28)
21
12.
11/2020
D1
1,1 km
12 mil. €
2
1
7,0
8/2022
(+7)
 
 
 
 
 
21 úsekov
206,9 km
4 489 mil. €
5 792 - 93 344
1,6
2,0
10/2011 - 5/2015
7/2020 - 7/2027
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku