1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
3,5 - 12 t
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
18 úsekov
296,3 km
2 - 4
4 833 mil. €
3 247 - 14 648
3,7
4,0
1/2023 - 6/2033
1
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2
4
12/2010
7/2029
(-8)
2
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
4
4
12/2011
2/2026
(+11)
3
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
7 211
245
4
4
10/2010
11/2030
(+17)
4
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
189 - 255
4
4
12/2011
1/2026
(+10)
5
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
178
5
4
9/2009
12/2027
(+10)
6
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
204
4
4
4/2010
10/2027
(+54)
7
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
8 780 - 11 203
348 - 358
3
4
11/2004
1/2023
(+16)
8
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
381 - 551
2
4
12/1997
 9/2023
(-28)
9
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
256 - 340
4
4
4/2010
10/2027
(+54)
10
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
280 - 373
3
4
10/2006
4/2024
(+9)
11
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
6 403 - 9 478
248 - 279
4
4
8/2026
(+9)
12
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
299 - 336
4
4
6/2016
10/2027
(+7)
13
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
172 - 328
4
4
10/2004
6/2033
(+21)
14
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
6 412 - 8 112
193 - 261
3
4
11/2004
4/2024
(+9)
15
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
246
3
4
10/2009
3/2025
16
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
226 - 259
5
4
6/2016
6/2028
(+15)
17
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
4
4
12/2011
11/2025
(+8)
18
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
62 - 372
4
4
7/2027
(+5)
 
 
 
 
 
18 úsekov
296,3 km
2 - 4
4 833 mil. €
3 247 - 14 648
3,7
4,0
1/2023 - 6/2033
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku