1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 1 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
28 úsekov
262,3 km
2 - 4
5 477 mil. €
1 698 - 50 895
2,9
3,0
1/2014 - 6/2030
12/2019 - 6/2033
1
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
6/2021
6/2023
(+11)
2
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
3
3
7/2022
 1/2027
(-11)
3
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
11/2026
11/2029
(+14)
4
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
7/2016
2020
5
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
12/2023
12/2026
(+3)
6
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
2
305 mil. €
4
3
6/2030
6/2033
(+21)
7
1/2014
D1
11,3 km
4
462 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
1/2014
12/2019
(+7)
8
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
2/2020
2/2023
(+11)
9
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
12 157
2
3
6/2022
6/2025
(+10)
10
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
7/2025
7/2028
(+15)
11
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
4 001
3
3
4/2021
4/2023
(+6)
12
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
1/2026
1/2029
(+19)
13
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
142 mil. €
7 234
4
3
11/2026
11/2029
(+7)
14
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
11/2026
11/2029
(+11)
15
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
1/2026
1/2029
(+5)
16
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
2/2023
2/2026
(+18)
17
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
3
3
5/2023
5/2026
(0)
18
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
198 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
5/2019
9/2022
(+14)
19
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
8/2020
2/2024
(+22)
20
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
7/2025
7/2028
(+15)
21
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
16 268
3
3
8/2021
8/2023
(+8)
22
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
3
3
5/2024
5/2026
(+14)
23
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
1/2024
1/2027
(+33)
24
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
11/2026
11/2029
(+11)
25
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
7/2025
7/2028
(+15)
26
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
2
3
6/2022
6/2025
(+10)
27
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
1/2025
1/2028
(+12)
28
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
190 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
11/2026
11/2029
(+7)
 
 
 
 
 
28 úsekov
262,3 km
2 - 4
5 477 mil. €
1 698 - 50 895
2,9
3,0
1/2014 - 6/2030
12/2019 - 6/2033
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku