1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
43 úsekov
547,9 km
2 - 6
8 840 mil. €
3 166 - 93 344
2,8
2,8
12/2019 - po 2040
1
77. - 82.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
5
2
po 2040
2
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
662 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
8/2028
6/2033
(+21)
3
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
7 211
4
4
8/2026
11/2030
(+17)
4
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
5 586
2
2
8/2026
11/2030
(+45)
5
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
3
2
6/2025
11/2029
(+14)
6
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
2
6/2025
11/2029
(+11)
7
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2
4
7/2029
(-8)
8
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
1/2024
6/2028
(+15)
9
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
5
4
7/2023
12/2027
(+10)
10
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
4
4
5/2023
10/2027
(+7)
11
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
4
4
7/2024
10/2027
(+54)
12
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
7/2024
10/2027
(+54)
13
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
4/2022
 8/2027
(+6)
14
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
4/2023
7/2027
(+5)
15
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
8/2022
12/2026
(+3)
16
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
8/2022
10/2026
(+27)
17
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
2
2
4/2022
8/2026
(+10)
18
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
19
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
1/2022
3/2026
(+8)
20
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
11/2021
2/2026
(+18)
21
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2021
2/2026
(+9)
22
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
4
4
2/2026
(+11)
23
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
11/2022
1/2026
(+4)
24
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
25
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
4
4
11/2025
(+8)
26
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
3/2025
27
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
15 053
2
2
6/2020
12/2024
(+6)
28
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
8/2021
10/2024
(+11)
29
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8/2019
8/2024
(0)
30
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
31
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
32
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
8/2020
 9/2023
(-28)
33
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
1/2020
8/2023
(+26)
34
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
5 304
2
2
12/2019
6/2023
(+24)
35
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
1/2023
(+16)
36
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
4/2009
2022
(+24)
37
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
9/2017
2021
38
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
9/2017
2021
39
12/2016
D3
5,7 km
4
264 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+7)
40
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
6/2015
6/2021
(-0)
41
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
7/2012
3/2021
(+10)
42
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
143 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
12/2018
12/2020
(+6)
43
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
4/2015
12/2019
 
 
 
 
 
43 úsekov
547,9 km
2 - 6
8 840 mil. €
3 166 - 93 344
2,8
2,8
12/2019 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku