1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
53 úsekov
513,8 km
2 - 6
9 484 mil. €
1 698 - 93 344
2,5
2,5
12/2019 - po 2040
1
77. - 82.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
5
2
po 2040
2
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
2
305 mil. €
4
3
8/2028
6/2033
(+21)
3
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
5 586
2
2
8/2026
11/2030
(+45)
4
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
6/2025
11/2029
(+14)
5
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
3
2
6/2025
11/2029
(+14)
6
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
142 mil. €
7 234
4
3
9/2025
11/2029
(+7)
7
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
6/2025
11/2029
(+11)
8
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
2
6/2025
11/2029
(+11)
9
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
6/2025
11/2029
(+11)
10
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
190 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
9/2025
11/2029
(+7)
11
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
10/2024
1/2029
(+19)
12
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
9/2024
1/2029
(+5)
13
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
2/2024
7/2028
(+15)
14
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
15
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
16
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
8/2023
1/2028
(+12)
17
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
4/2022
 8/2027
(+6)
18
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
3
3
6/2021
 1/2027
(-11)
19
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
10/2022
1/2027
(+33)
20
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
8/2022
12/2026
(+3)
21
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
8/2022
12/2026
(+3)
22
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
8/2022
10/2026
(+27)
23
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
2
2
4/2022
8/2026
(+10)
24
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
3
3
3/2024
5/2026
(+14)
25
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
3
3
1/2022
5/2026
(0)
26
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
1/2022
3/2026
(+8)
27
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
11/2021
2/2026
(+18)
28
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
11/2021
2/2026
(+18)
29
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2021
2/2026
(+9)
30
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
11/2022
1/2026
(+4)
31
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
12 157
2
3
3/2020
6/2025
(+10)
32
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
2
3
2/2021
6/2025
(+10)
33
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
15 053
2
2
6/2020
12/2024
(+6)
34
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
8/2021
10/2024
(+11)
35
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8/2019
8/2024
(0)
36
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
8/2019
2/2024
(+22)
37
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
16 268
3
3
11/2020
8/2023
(+8)
38
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
1/2020
8/2023
(+26)
39
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2020
6/2023
(+11)
40
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
5 304
2
2
12/2019
6/2023
(+24)
41
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
4 001
3
3
12/2019
4/2023
(+6)
42
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
4/2019
2/2023
(+11)
43
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
198 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
1/2017
9/2022
(+14)
44
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
4/2009
2022
(+24)
45
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
9/2017
2021
46
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
9/2017
2021
47
12/2016
D3
5,7 km
4
264 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+7)
48
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
6/2015
6/2021
(-0)
49
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
7/2012
3/2021
(+10)
50
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
143 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
12/2018
12/2020
(+6)
51
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
11/2015
2020
52
1/2014
D1
11,3 km
4
462 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
11/2008
12/2019
(+7)
53
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
4/2015
12/2019
 
 
 
 
 
53 úsekov
513,8 km
2 - 6
9 484 mil. €
1 698 - 93 344
2,5
2,5
12/2019 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku