1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
3,5 - 12 t
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
25 úsekov
251,5 km
2 - 6
4 007 mil. €
3 166 - 93 344
2,1
2,0
12/2019 - po 2040
1
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
459 - 530
2
2
12/2009
 8/2027
(+6)
2
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
3 166 - 11 562
35 - 280
2
2
12/2019
3
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
5 304
177
2
2
11/2004
6/2023
(+24)
4
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
205 - 244
3
2
11/2029
(+14)
5
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
8/2006
2/2026
(+18)
6
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
240 - 422
3
2
10/2004
2/2026
(+9)
7
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
2021
8
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
437 - 2 455
1
2
2021
9
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
204 - 321
2
2
10/2024
(+11)
10
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
22 691 - 32 334
598 - 1 181
1
2
2022
(+24)
11
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
408
2
2
8/2026
(+10)
12
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
443 - 502
2
2
11/2003
3/2026
(+8)
13
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
143 mil. €
9 007 - 9 998
288 - 316
2
2
11/2004
12/2020
(+6)
14
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
5 586
142
2
2
5/2004
11/2030
(+45)
15
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
15 053
588
2
2
12/1997
12/2024
(+6)
16
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
202 - 239
3
2
11/2029
(+11)
17
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
19 072 - 21 988
456 - 660
1
2
2/2001
6/2021
(-0)
18
77. - 82.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
147 - 155
5
2
9/2010
po 2040
19
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
3 407 - 3 769
95 - 124
2
2
12/2026
(+3)
20
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
5 792 - 7 064
192 - 224
3
2
9/2009
8/2024
(0)
21
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
262 - 312
2
2
8/2006
3/2021
(+10)
22
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
5 277 - 6 250
175 - 206
2
2
11/2004
8/2023
(+26)
23
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
480 - 650
2
2
11/2008
10/2026
(+27)
24
12/2016
D3
5,7 km
4
264 mil. €
11 465 - 18 743
373 - 471
1
2
2021
(+7)
25
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
9 492 - 10 279
170 - 254
3
2
1/2026
(+4)
 
 
 
 
 
25 úsekov
251,5 km
2 - 6
4 007 mil. €
3 166 - 93 344
2,1
2,0
12/2019 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku