1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 12 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
13 úsekov
257,4 km
2 - 6
2 730 mil. €
1 065 - 32 968
5,0
4,6
11/2026 - po 2040
1
74.
5/2029
D2
8,5 km
6
90 mil. €
32 968
.
.
.
5
5
5/2032
(+26)
2
77. - 82.
po 2040
R1
42,1 km
4
631 mil. €
5 713 - 13 545
5
5
3
52.
4/2025
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
4/2028
(+14)
4
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
6/2028
(+15)
5
77. - 82.
po 2040
D3
3,1 km
4
68 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
po 2040
6
54.
6/2025
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
6/2028
(+14)
7
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
5
4
12/2027
(+10)
8
77. - 82.
po 2040
R3
10,3 km
2
92 mil. €
5 098 - 5 557
5
2
po 2040
9
77. - 82.
po 2040
R7
29,2 km
2
230 mil. €
2 156 - 6 890
5
5
po 2040
(0)
10
77. - 82.
po 2040
R7
32,8 km
2
367 mil. €
2 228 - 6 331
5
5
po 2040
(0)
11
77. - 82.
po 2040
R7
71,3 km
2
553 mil. €
1 065 - 4 239
5
5
po 2040
(0)
12
42.
11/2023
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
11/2026
(-21)
13
72. - 73.
2/2029
D2
6,9 km
6
106 mil. €
5
5
2/2032
(+27)
 
 
 
 
 
13 úsekov
257,4 km
2 - 6
2 730 mil. €
1 065 - 32 968
5,0
4,6
11/2026 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku