1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 1 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
rok
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
45 úsekov
548,9 km
2 - 6
9 358 mil. €
1 698 - 54 519
2,8
2,9
12/2019 - 6/2033
1
1/2014
D1
11,3 km
4
462 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
12/2019
(+7)
2
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
2020
3
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
12/2019
4
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
83 mil. €
2 023
10 334 - 11 542
2
2
3/2021
(+10)
5
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
143 mil. €
2 031
9 007 - 9 998
2
2
12/2020
(+6)
6
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
134 mil. €
2 025
10 088 - 50 895
2
1
8/2022
(+5)
7
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
312 mil. €
2 030
14 176 - 14 186
2
4
 9/2023
(-28)
8
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2 020
2
1
8/2022
(+7)
9
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
2 040
4
4
11/2025
(+8)
10
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
2 030
5 304
2
2
6/2023
(+24)
11
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
2 040
12 387 - 17 316
2
3
6/2023
(+11)
12
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
2 040
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
13
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
2 040
4
4
2/2026
(+11)
14
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
2 030
5 277 - 6 250
2
2
8/2023
(+26)
15
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
2 025
15 053
2
2
12/2024
(+6)
16
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
2 040
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
17
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
2 025
12 157
2
3
6/2025
(+10)
18
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
2 025
12 862
2
3
6/2025
(+10)
19
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
2 040
6 706 - 9 733
2
2
10/2024
(+11)
20
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
 8/2027
(+6)
21
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2 035
2
4
7/2029
(-8)
22
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2 023
2
2
2/2026
(+18)
23
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
2 023
5 550 - 9 787
2
3
2/2026
(+18)
24
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
2 025
9 654 - 12 079
2
2
3/2026
(+8)
25
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
2 030
14 625
2
2
8/2026
(+10)
26
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
10/2026
(+27)
27
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
2 030
6 651 - 9 113
2
3
12/2026
(+3)
28
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
2 030
3 407 - 3 769
2
2
12/2026
(+3)
29
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
1/2027
(+33)
30
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
2 040
3 247 - 11 434
4
4
7/2027
(+5)
31
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
2 025
10 140 - 11 010
4
4
10/2027
(+7)
32
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 030
2 552 - 2 737
4
3
1/2028
(+12)
33
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
2 030
5 814 - 7 518
4
3
7/2028
(+15)
34
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
2 030
3 782 - 6 302
4
3
7/2028
(+15)
35
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
406 mil. €
2 040
7 784
4
4
10/2027
(+54)
36
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
340 mil. €
2 040
9 704 - 13 715
4
4
10/2027
(+54)
37
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
2 030
5 441 - 8 427
4
3
1/2029
(+5)
38
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
142 mil. €
2 030
7 234
4
3
11/2029
(+7)
39
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
2 030
4 033 - 8 369
4
3
11/2029
(+11)
40
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
2 030
1 698 - 6 812
4
3
11/2029
(+11)
41
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
190 mil. €
2 030
2 561 - 5 054
4
3
11/2029
(+7)
42
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
2 020
7 211
4
4
11/2030
(+17)
43
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
2 020
5 586
2
2
11/2030
(+45)
44
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
2
305 mil. €
2 030
4
3
6/2033
(+21)
45
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
662 mil. €
2 030
5 762 - 14 648
4
4
6/2033
(+21)
 
 
 
 
 
45 úsekov
548,9 km
2 - 6
9 358 mil. €
1 698 - 54 519
2,8
2,9
12/2019 - 6/2033
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku