1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 1 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
rok
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
34 úsekov
446,2 km
2 - 8
7 991 mil. €
1 698 - 93 344
2,7
2,7
12/2019 - 6/2033
1
12/2013
D1
14,9 km
4
368 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
7/2022
2
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
2022
(+24)
3
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
2021
4
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
2021
5
7/2016
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
1
1
2021
6
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
2021
7
12/2016
D3
5,7 km
4
264 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+7)
8
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
2 021
19 072 - 21 988
1
2
6/2021
(-0)
9
10/2017
D1
2,6 km
4
27 mil. €
14 624
1
1
12/2019
(+8)
10
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
198 mil. €
2 025
15 837 - 18 098
1
3
9/2022
(+14)
11
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
132 mil. €
2 030
62 652
.
.
.
1
1
 10/2021
(+8)
12
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
2 030
13 676 - 21 949
1
1
 7/2027
(+13)
13
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
2 025
22 341 - 30 731
1
3
2/2024
(+22)
14
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
2 040
4
4
11/2025
(+8)
15
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
2 040
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
16
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
2 040
4
4
2/2026
(+11)
17
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
2 030
62 652
.
.
.
1
1
 8/2024
(+13)
18
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
416 mil. €
2 030
13 886 - 21 743
1
1
 2/2025
(+11)
19
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
2 040
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
20
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
2 040
3 247 - 11 434
4
4
7/2027
(+5)
21
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
2 025
10 140 - 11 010
4
4
10/2027
(+7)
22
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 030
2 552 - 2 737
4
3
1/2028
(+12)
23
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
2 030
5 814 - 7 518
4
3
7/2028
(+15)
24
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
2 030
3 782 - 6 302
4
3
7/2028
(+15)
25
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
406 mil. €
2 040
7 784
4
4
10/2027
(+54)
26
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
340 mil. €
2 040
9 704 - 13 715
4
4
10/2027
(+54)
27
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
2 030
5 441 - 8 427
4
3
1/2029
(+5)
28
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
142 mil. €
2 030
7 234
4
3
11/2029
(+7)
29
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
2 030
4 033 - 8 369
4
3
11/2029
(+11)
30
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
2 030
1 698 - 6 812
4
3
11/2029
(+11)
31
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
190 mil. €
2 030
2 561 - 5 054
4
3
11/2029
(+7)
32
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
2 020
7 211
4
4
11/2030
(+17)
33
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
2
305 mil. €
2 030
4
3
6/2033
(+21)
34
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
662 mil. €
2 030
5 762 - 14 648
4
4
6/2033
(+21)
 
 
 
 
 
34 úsekov
446,2 km
2 - 8
7 991 mil. €
1 698 - 93 344
2,7
2,7
12/2019 - 6/2033
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku