1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 1 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 3 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
rok
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
aké primeranejšie varianty alebo optimalizácie riešenia treba posúdiť
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
19 úsekov
306,5 km
2 - 4
4 264 mil. €
1 698 - 14 648
4,0
3,5
11/2025 - 6/2033
1
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
2 040
4
4
11/2025
(+8)
2
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
2 040
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
3
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
2 040
4
4
2/2026
(+11)
4
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
2 040
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
5
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
2 040
3 247 - 11 434
4
4
7/2027
(+5)
6
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
2 025
10 140 - 11 010
4
4
10/2027
(+7)
7
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 030
2 552 - 2 737
4
3
1/2028
(+12)
8
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
2 030
5 814 - 7 518
4
3
7/2028
(+15)
9
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
2 030
3 782 - 6 302
4
3
7/2028
(+15)
10
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
406 mil. €
2 040
7 784
4
4
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto môže byť ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom prehnane ambiciózna. Ak nemá tento zámer zostať vzdušným zámkom bez reálnej šance na realizáciu, je vhodné opätovne posúdiť tentoraz aj menej nákladné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a s využitím/ modernizáciou niektorých úsekov jestvujúcej cesty.
10/2027
(+54)
11
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
340 mil. €
2 040
9 704 - 13 715
4
4
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto môže byť ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom prehnane ambiciózna. Ak nemá tento zámer zostať vzdušným zámkom bez reálnej šance na realizáciu, je vhodné opätovne posúdiť tentoraz aj menej nákladné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a s využitím/ modernizáciou niektorých úsekov jestvujúcej cesty.
10/2027
(+54)
12
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
2 030
5 441 - 8 427
4
3
1/2029
(+5)
13
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
142 mil. €
2 030
7 234
4
3
11/2029
(+7)
14
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
2 030
4 033 - 8 369
4
3
Za Michalovcami bude diaľnica D1 nadlho postačovať v polovičnom profile, výstavba 4-pruhu nebude opodstatnená.
11/2029
(+11)
15
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
2 030
1 698 - 6 812
4
3
Dostavba diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou bude opodstatnená až v prípade dramatického nárastu dopravy, a aj potom iba v polovičnom profile.
11/2029
(+11)
16
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
190 mil. €
2 030
2 561 - 5 054
4
3
11/2029
(+7)
17
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
2 020
7 211
4
4
11/2030
(+17)
18
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
2
305 mil. €
2 030
4
3
6/2033
(+21)
19
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
2
662 mil. €
2 030
5 762 - 14 648
4
4
6/2033
(+21)
 
 
 
 
 
19 úsekov
306,5 km
2 - 4
4 264 mil. €
1 698 - 14 648
4,0
3,5
11/2025 - 6/2033
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku