1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 12 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 1 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
19 úsekov
306,5 km
4 264 mil. €
1 698 - 14 648
4,0
3,5
11/2025 - 6/2033
1
14.
5/2021
R7
14,3 km
R 11,5/120
98 mil. €
4
4
11/2025
(+8)
2
17.
7/2021
R7
11,0 km
R 24,5/120
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
3
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
R 11,5/120
161 mil. €
4
4
2/2026
(+11)
4
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
R 24,5/120
135 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
5
48.
7/2024
R3
52,5 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
611 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
4/2023
7/2027
(+5)
6
49.
10/2024
R2
18,0 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
171 mil. €
10 140 - 11 010
4
4
5/2023
10/2027
(+7)
7
51.
1/2025
R4
7,9 km
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
8/2023
1/2028
(+12)
8
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
132 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
9
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
10
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
R 24,5/80
406 mil. €
7 784
4
4
7/2024
10/2027
(+54)
11
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
R 24,5/80
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
4
7/2024
10/2027
(+54)
12
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
9/2024
1/2029
(+5)
13
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
R 11,5/100 (80)
142 mil. €
7 234
4
3
9/2025
11/2029
(+7)
14
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
D 26,5/120 (100)
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
3
6/2025
11/2029
(+11)
15
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
D 26,5/120 (100)
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
3
6/2025
11/2029
(+11)
16
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
R 11,5/100 (80)
190 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
9/2025
11/2029
(+7)
17
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
243 mil. €
7 211
4
4
8/2026
11/2030
(+17)
18
75. - 76.
6/2030
R3
14,0 km
R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile
305 mil. €
4
3
8/2028
6/2033
(+21)
19
75. - 76.
6/2030
R2
49,0 km
R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile
662 mil. €
5 762 - 14 648
4
4
8/2028
6/2033
(+21)
 
 
 
 
 
19 úsekov
306,5 km
4 264 mil. €
1 698 - 14 648
4,0
3,5
11/2025 - 6/2033
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá