1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 3 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
aké primeranejšie varianty alebo optimalizácie riešenia treba posúdiť
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
21 úsekov
241,6 km
2 - 4
4 529 mil. €
3 769 - 50 895
3,0
3,2
1/2023 - 2/2034
1
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
9/2027
2/2034
2
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
251 mil. €
8 973 - 10 745
3
5
8/2026
11/2030
(+45)
3
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
Výstavba 4-pruhovej diaľnice aj na tomto úseku cco do roku 2030 bude potrebná, otázne je, či dĺžka tunela Dargov musí byť až 4 km, keď v starších materiáloch sa uvádzala dĺžka tunela iba 1 km.
6/2025
11/2029
(+14)
4
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
3
2
Výstavba 4-pruhovej diaľnice aj na tomto úseku cca do roku 2030 bude potrebná.
6/2025
11/2029
(+14)
5
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
2
Výstavba diaľnice aj na tomto úseku cca do roku 2030 bude potrebná na odľahčenie obcí od dopravnej záťaže. Tá je práve v okolí Michaloviec najvyššia z úsekov ešte nezačatej D1 na východe. Zdá sa však, že tento úsek by pomerne dlho stačil aj v 1/2-profile.
6/2025
11/2029
(+11)
6
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
10/2024
1/2029
(+19)
7
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
2/2024
7/2028
(+15)
8
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
3
3
Dostavba na 4-pruh s druhou rúrou tunela Branisko (4,9 km) do 10 rokov je primeraná potrebám. Odhad nákladov až na úrovni 300 miliónov eur však považujeme za výrazne premrštený. Indikuje, že NDS pristupuje k plánovaniu nákladov benevolentne a bez účinnej kontroly nebude hľadať najefektívnejšie riešenie (hoci trasa je v tomto prípade daná, rizikom môžu byť prehnané požiadavky rôznych útvarov NDS a doteraz nezavedený value engineering, ktorý by v NDS strážil primeranosť projektovaných riešení).
6/2021
 1/2027
(-11)
9
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
3
3
S ohľadom na skoršie dokončenie súvislej D1 nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly, preto môže byť ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom prehnane ambiciózna. Ak nemá tento zámer zostať vzdušným zámkom bez reálnej šance na realizáciu, je vhodné opätovne posúdiť menej nákladné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom a využitím niektorých úsekov jestvujúcej cesty.
3/2024
5/2026
(+14)
10
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
3
3
1/2022
5/2026
(0)
11
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2021
2/2026
(+9)
12
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
11/2022
1/2026
(+4)
13
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
3/2025
14
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
4/2021
 3/2025
(+24)
15
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8/2019
8/2024
(0)
16
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
17
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
18
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
16 268
3
3
S ohľadom na blížiace sa dokončenie súvislej D1 (síce neskoro ale skôr ako je reálne predĺžiť R1) nie je namieste očakávať výrazný rast dopravy cez Donovaly. Preto môže byť ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom prehnane ambiciózna. Ak nemá tento zámer zostať vzdušným zámkom bez reálnej šance na realizáciu, je vhodné opätovne posúdiť tentoraz aj menej nákladné varianty riešenia - napríklad cestou I. triedy s jednorúrovým tunelom popod Nízke Tatry a s využitím/ modernizáciou niektorých úsekov jestvujúcej cesty.
11/2020
8/2023
(+8)
19
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
4 001
3
3
12/2019
4/2023
(+6)
20
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
4/2019
2/2023
(+11)
21
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
1/2023
(+16)
 
 
 
 
 
21 úsekov
241,6 km
2 - 4
4 529 mil. €
3 769 - 50 895
3,0
3,2
1/2023 - 2/2034
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku