1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
21 úsekov
241,6 km
2 - 4
21 612 m
4 529 mil. €
3 769 - 50 895
3,0
3,2
1/2023 - 2/2034
1
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
9/2027
2/2034
2
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
785 m
251 mil. €
8 973 - 10 745
3
5
8/2026
11/2030
(+45)
3
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
165 m
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
6/2025
11/2029
(+14)
4
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
412 m
191 mil. €
6 207 - 8 525
3
2
6/2025
11/2029
(+14)
5
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
383 m
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
2
6/2025
11/2029
(+11)
6
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
1 024 m
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
10/2024
1/2029
(+19)
7
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
1 826 m
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
2/2024
7/2028
(+15)
8
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
660 m
317 mil. €
10 359
3
3
6/2021
 1/2027
(-11)
9
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
1 225 m
100 mil. €
11 611
3
3
3/2024
5/2026
(+14)
10
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
2 549 m
235 mil. €
7 793
3
3
1/2022
5/2026
(0)
11
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
1 157 m
112 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2021
2/2026
(+9)
12
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
11/2022
1/2026
(+4)
13
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
944 m
54 mil. €
7 972
3
4
3/2025
14
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
1 030 m
56 mil. €
10 312
3
5
4/2021
 3/2025
(+24)
15
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
1 035 m
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8/2019
8/2024
(0)
16
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
2 594 m
211 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
17
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
1 041 m
127 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
18
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
221 m
62 mil. €
16 268
3
3
11/2020
8/2023
(+8)
19
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
453 m
96 mil. €
4 001
3
3
12/2019
4/2023
(+6)
20
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
1 556 m
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
4/2019
2/2023
(+11)
21
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
2 553 m
243 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
1/2023
(+16)
 
 
 
 
 
21 úsekov
241,6 km
2 - 4
21 612 m
4 529 mil. €
3 769 - 50 895
3,0
3,2
1/2023 - 2/2034
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku