1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 16 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 2 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 3 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
 
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
21 úsekov
241,6 km
2 - 4
4 529 mil. €
16,1 mil. €
3 769 - 50 895
3,0
3,2
1/2023 - 2/2034
1
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
DSP spracovaná na R 17,5/100, vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby na R 24,5/100
243 mil. €
12,4 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
1/2023
(+16)
2
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
303 mil. €
19,7 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8/2019
8/2024
(0)
3
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
R 24,5/100
191 mil. €
13,6 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
4/2019
2/2023
(+11)
4
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
96 mil. €
5,6 mil. €
4 001
3
3
12/2019
4/2023
(+6)
5
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
R 24,5/80
62 mil. €
19,7 mil. €
16 268
3
3
11/2020
8/2023
(+8)
6
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
R 11,5/80
56 mil. €
13,6 mil. €
10 312
3
5
4/2021
 3/2025
(+24)
7
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
R 11,5/70
54 mil. €
28,7 mil. €
7 972
3
4
3/2025
8
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
211 mil. €
9,3 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
9
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
127 mil. €
10,8 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
2/2021
4/2024
(+9)
10
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
26,5/100
317 mil. €
41,0 mil. €
10 359
3
3
6/2021
 1/2027
(-11)
11
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
R 24,5/120(100), plánované v 1/2-profile
112 mil. €
9,0 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2021
2/2026
(+9)
12
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
235 mil. €
17,7 mil. €
7 793
3
3
1/2022
5/2026
(0)
13
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
67 mil. €
12,3 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
11/2022
1/2026
(+4)
14
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
R 24,5/80
100 mil. €
19,7 mil. €
11 611
3
3
3/2024
5/2026
(+14)
15
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
123 mil. €
14,7 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
2/2024
7/2028
(+15)
16
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
R 24,5/120 (100)
191 mil. €
11,4 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
10/2024
1/2029
(+19)
17
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
D 26,5/120 (100)
418 mil. €
31,2 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
6/2025
11/2029
(+14)
18
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
D 26,5/120 (100)
191 mil. €
9,6 mil. €
6 207 - 8 525
3
2
6/2025
11/2029
(+14)
19
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
D 26,5/120 (100)
162 mil. €
12,3 mil. €
10 444 - 14 783
3
2
6/2025
11/2029
(+11)
20
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
251 mil. €
34,9 mil. €
8 973 - 10 745
3
5
8/2026
11/2030
(+45)
21
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
4
R 24,5/100
1 020 mil. €
17,2 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
9/2027
2/2034
 
 
 
 
 
21 úsekov
241,6 km
2 - 4
4 529 mil. €
16,1 mil. €
3 769 - 50 895
3,0
3,2
1/2023 - 2/2034
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku