1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 15 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 1 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
3,5 - 12 t
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
21 úsekov
241,6 km
2 - 4
4 529 mil. €
3 769 - 50 895
3,0
3,2
40
1/2023 - 2/2034
1
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
541
3
3
8/2013
44
 1/2027
(-11)
2
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
222 - 236
3
3
64
11/2029
(+14)
3
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
205 - 244
3
2
65
11/2029
(+14)
4
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
240 - 422
3
2
10/2004
38
2/2026
(+9)
5
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
251 mil. €
8 973 - 10 745
199 - 209
3
5
10/2010
61
11/2030
(+45)
6
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
236 - 1 254
3
3
6/2014
6
2/2023
(+11)
7
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
8 780 - 11 203
348 - 358
3
4
11/2004
11
1/2023
(+16)
8
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
4 001
74
3
3
1/2000
19
4/2023
(+6)
9
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
280 - 373
3
4
10/2006
28
4/2024
(+9)
10
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
489 - 601
3
3
9/2010
59
1/2029
(+19)
11
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
149 - 407
3
5
4/2010
79
2/2034
12
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
6 412 - 8 112
193 - 261
3
4
11/2004
29
4/2024
(+9)
13
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
202 - 239
3
2
66
11/2029
(+11)
14
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
393
3
3
10/2004
43
5/2026
(0)
15
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
231
3
5
12
 3/2025
(+24)
16
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
95 - 115
3
3
57
7/2028
(+15)
17
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
5 792 - 7 064
192 - 224
3
2
9/2009
10
8/2024
(0)
18
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
16 268
400
3
3
4/2010
21
8/2023
(+8)
19
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
213
3
3
4/2010
37
5/2026
(+14)
20
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
246
3
4
10/2009
36
3/2025
21
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
9 492 - 10 279
170 - 254
3
2
46
1/2026
(+4)
 
 
 
 
 
21 úsekov
241,6 km
2 - 4
4 529 mil. €
3 769 - 50 895
3,0
3,2
40
1/2023 - 2/2034
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku