1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
47 úsekov
483,9 km
2 - 6
9 623 mil. €
3 166 - 54 519
2,4
2,8
12/2019 - 2/2034
1
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2010
6/2023
(+11)
2
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
3
3
8/2013
 1/2027
(-11)
3
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
3
11/2029
(+14)
4
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
12/2009
 8/2027
(+6)
5
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2
4
12/2010
7/2029
(-8)
6
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
12/2019
7
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
5 304
2
2
11/2004
6/2023
(+24)
8
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
3
2
11/2029
(+14)
9
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
8/2006
2/2026
(+18)
10
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2004
2/2026
(+9)
11
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
251 mil. €
8 973 - 10 745
3
5
10/2010
11/2030
(+45)
12
7/2016
R7
17,4 km
4
8 544 - 13 236
2
3
2020
13
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
12/2026
(+3)
14
1/2014
D1
11,3 km
4
462 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
12/2019
(+7)
15
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
6/2014
8/2022
(+5)
16
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
6/2014
2/2023
(+11)
17
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
11/2004
1/2023
(+16)
18
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
12 157
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
19
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
10/2024
(+11)
20
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
12/1997
 9/2023
(-28)
21
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
4 001
3
3
1/2000
4/2023
(+6)
22
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
2
2
8/2026
(+10)
23
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
10/2006
4/2024
(+9)
24
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
9/2010
1/2029
(+19)
25
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
11/2003
3/2026
(+8)
26
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
143 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
11/2004
12/2020
(+6)
27
72. - 73.
2/2029
R8
54,9 km
4
1 020 mil. €
4 151 - 11 477
3
5
4/2010
2/2034
28
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
8/2006
2/2026
(+18)
29
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
5 586
2
2
5/2004
11/2030
(+45)
30
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
15 053
2
2
12/1997
12/2024
(+6)
31
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
11/2004
4/2024
(+9)
32
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
2
11/2029
(+11)
33
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
3
3
10/2004
5/2026
(0)
34
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
 3/2025
(+24)
35
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
9/2004
8/2022
(+7)
36
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
7/2028
(+15)
37
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
12/2026
(+3)
38
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
9/2009
8/2024
(0)
39
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
16 268
3
3
4/2010
8/2023
(+8)
40
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
3
3
4/2010
5/2026
(+14)
41
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
4/2010
1/2027
(+33)
42
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
10/2009
3/2025
43
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
44
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
8/2006
3/2021
(+10)
45
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
11/2004
8/2023
(+26)
46
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
11/2008
10/2026
(+27)
47
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
1/2026
(+4)
 
 
 
 
 
47 úsekov
483,9 km
2 - 6
9 623 mil. €
3 166 - 54 519
2,4
2,8
12/2019 - 2/2034
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku