1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 12 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 1 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
26 úsekov
242,4 km
5 094 mil. €
3 166 - 54 519
2,0
2,4
12/2019 - 11/2030
1
1/2014
D1
11,3 km
D 26,5/100
462 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
11/2008
12/2019
(+7)
2
7/2016
R7
17,4 km
R 24,5/120
8 544 - 13 236
2
3
11/2015
2020
3
11/2016
D1
14,4 km
D 26,5/120
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
4/2015
12/2019
4
1.
1/2019
R3
4,4 km
R 24,5/100 v polovičnom profile
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
7/2012
3/2021
(+10)
5
2.
2/2019
R2
13,5 km
R 24,5/100
143 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
12/2018
12/2020
(+6)
6
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
R 24,5/100
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
4/2019
8/2022
(+5)
7
11.
9/2020
D3
10,8 km
D 24,5/80 (100)
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
8/2020
 9/2023
(-28)
8
12.
11/2020
D1
1,1 km
D 11,5/80
12 mil. €
2
1
9/2019
8/2022
(+7)
9
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
74 mil. €
5 304
2
2
12/2019
6/2023
(+24)
10
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
R 22,5/100
164 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2020
6/2023
(+11)
11
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
92 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
1/2020
8/2023
(+26)
12
22.
12/2021
D3
4,0 km
D 24,5/80
103 mil. €
15 053
2
2
6/2020
12/2024
(+6)
13
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
R 24,5/120(100)
123 mil. €
12 157
2
3
3/2020
6/2025
(+10)
14
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
R 24,5/120(100)
53 mil. €
12 862
2
3
2/2021
6/2025
(+10)
15
32.
10/2022
R3
6,5 km
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
8/2021
10/2024
(+11)
16
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
D 33,5/120
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
2
4/2022
 8/2027
(+6)
17
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
D 26,5/120 (tunel 2 x T 8,0/100)
771 mil. €
2
4
7/2029
(-8)
18
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
77 mil. €
2
2
11/2021
2/2026
(+18)
19
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
11/2021
2/2026
(+18)
20
38.
3/2023
R2
16,0 km
R 24,5/120(100)
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
1/2022
3/2026
(+8)
21
40.
8/2023
R4
4,0 km
R 24,5/100
102 mil. €
14 625
2
2
4/2022
8/2026
(+10)
22
41.
10/2023
R2
17,5 km
R 24,5/100
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
8/2022
10/2026
(+27)
23
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
8/2022
12/2026
(+3)
24
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
R 24,5/100, plánované v 1/2-profile
97 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
8/2022
12/2026
(+3)
25
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
R 24,5/80
785 mil. €
8 140 - 13 204
2
3
10/2022
1/2027
(+33)
26
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
R 24,5/80, plánované v 1/2-profile
31 mil. €
5 586
2
2
8/2026
11/2030
(+45)
 
 
 
 
 
26 úsekov
242,4 km
5 094 mil. €
3 166 - 54 519
2,0
2,4
12/2019 - 11/2030
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá