1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 15 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 2 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 1 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
3,5 - 12 t
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
15 úsekov
139,7 km
4 - 8
3 727 mil. €
11 465 - 93 344
1,0
1,6
11
12/2019 - 7/2027
1
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
132 mil. €
62 652
.
.
.
837
1
1
12/2009
5
 10/2021
(+8)
2
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
62 652
.
.
.
837
1
1
12/2009
14
 8/2024
(+13)
3
12/2013
D1
14,9 km
4
368 mil. €
12 491 - 24 900
449 - 869
1
1
7/2022
4
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
2021
5
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
32 336 - 93 344
.
.
.
437 - 2 455
1
2
2021
6
7/2016
R7
8,4 km
4
13 102 - 19 993
180 - 274
1
1
2021
7
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
22 691 - 32 334
598 - 1 181
1
2
2022
(+24)
8
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
198 mil. €
15 837 - 18 098
348 - 424
1
3
5/2004
4
9/2022
(+14)
9
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
22 341 - 30 731
554 - 748
1
3
5/2004
7
2/2024
(+22)
10
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
19 072 - 21 988
456 - 660
1
2
2/2001
6/2021
(-0)
11
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
27 633 - 44 493
.
.
.
537 - 1 008
1
1
2021
12
10/2017
D1
2,6 km
4
27 mil. €
14 624
343
1
1
1
12/2019
(+8)
13
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
13 676 - 21 949
422 - 799
1
1
20
 7/2027
(+13)
14
12/2016
D3
5,7 km
4
264 mil. €
11 465 - 18 743
373 - 471
1
2
2021
(+7)
15
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
416 mil. €
13 886 - 21 743
426 - 554
1
1
7/1997
24
 2/2025
(+11)
 
 
 
 
 
15 úsekov
139,7 km
4 - 8
3 727 mil. €
11 465 - 93 344
1,0
1,6
11
12/2019 - 7/2027
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku