1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 15 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 3 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 3 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
23 úsekov
209,4 km
2 - 8
3 715 mil. €
3 166 - 93 344
1,7
2,1
12/2019 - 3/2025
1
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
D1 západ
132 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
12/2009
7,0
 10/2021
(+8)
2
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
D1 západ
216 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
12/2009
6,0
 8/2024
(+13)
3
11/2016
D1
14,4 km
4
D1 východ
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
12/2019
4
7/2016
R7
17,4 km
4
R7 západ
8 544 - 13 236
2
3
2020
5
1/2014
D1
11,3 km
4
D1 sever
462 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
12/2019
(+7)
6
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
D4 juh-východ
1
2
2021
7
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
D4 juh-východ
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
2021
8
7/2016
R7
8,4 km
4
R7 západ
13 102 - 19 993
1
1
2021
9
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
R2 východ, R4 juh
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
6/2014
8,0
8/2022
(+5)
10
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
R2 východ
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
6/2014
8,0
2/2023
(+11)
11
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
R4 sever
96 mil. €
4 001
3
3
1/2000
7,0
4/2023
(+6)
12
6/2014
D1
13,5 km
4
D1 sever
424 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
2022
(+24)
13
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
R2 stred
143 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
11/2004
9,0
12/2020
(+6)
14
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
R4 stred
198 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
5/2004
10,0
9/2022
(+14)
15
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
R4 stred
314 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
5/2004
7,0
2/2024
(+22)
16
6/2017
D1
7,9 km
4
D1 východ
419 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
2/2001
6/2021
(-0)
17
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
R7 západ
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
2021
18
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
D1 sever
56 mil. €
10 312
3
5
8,0
 3/2025
(+24)
19
10/2017
D1
2,6 km
4
D1 sever
27 mil. €
14 624
1
1
10,0
12/2019
(+8)
20
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
D1 sever
12 mil. €
2
1
9/2004
7,0
8/2022
(+7)
21
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
R2 východ
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
9/2009
8,0
8/2024
(0)
22
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
R3 sever (Orava)
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
8/2006
11,0
3/2021
(+10)
23
12/2016
D3
5,7 km
4
D3 Kysuce
264 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+7)
 
 
 
 
 
23 úsekov
209,4 km
2 - 8
3 715 mil. €
3 166 - 93 344
1,7
2,1
12/2019 - 3/2025
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku