1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 16 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 3 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 4 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
37 úsekov
322,6 km
2 - 8
5 597 mil. €
3 166 - 93 344
2,0
2,4
12/2019 - po 2040
1
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
R1 BB - RK
164 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2010
nezačaté
6,0
6/2023
(+11)
2
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
D1 západ
132 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
12/2009
1.10.2016
7,0
 10/2021
(+8)
3
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
D1 západ
216 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
12/2009
nezačaté
6,0
 8/2024
(+13)
4
11/2016
D1
14,4 km
4
D1 východ
240 mil. €
3 166 - 11 562
2
2
12/2019
5
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
R2 stred
74 mil. €
5 304
2
2
11/2004
5/2018
6,0
6/2023
(+24)
6
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
R3 sever (Orava)
77 mil. €
2
2
8/2006
nezačaté
6,0
2/2026
(+18)
7
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
R2 západ
112 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2004
nezačaté
6,0
2/2026
(+9)
8
7/2016
R7
17,4 km
4
R7 západ
8 544 - 13 236
2
3
2020
9
1/2014
D1
11,3 km
4
D1 sever
462 mil. €
23 579 - 28 413
2
3
12/2019
(+7)
10
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
D4 juh-východ
1
2
2021
11
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
D4 juh-východ
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
2021
12
7/2016
R7
8,4 km
4
R7 západ
13 102 - 19 993
1
1
2021
13
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
R2 východ, R4 juh
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
6/2014
8,0
8/2022
(+5)
14
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
R2 východ
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
6/2014
11/2013
8,0
2/2023
(+11)
15
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
R2 stred
243 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
11/2004
9/2018
7,0
1/2023
(+16)
16
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
R2 západ
123 mil. €
12 157
2
3
11/2003
nezačaté
6,0
6/2025
(+10)
17
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
R4 sever
96 mil. €
4 001
3
3
1/2000
nezačaté
7,0
4/2023
(+6)
18
6/2014
D1
13,5 km
4
D1 sever
424 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
2022
(+24)
19
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
R2 stred
211 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
10/2006
nezačaté
6,0
4/2024
(+9)
20
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
R2 stred
143 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
11/2004
1.6.2017
9,0
12/2020
(+6)
21
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
R3 sever (Orava)
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
8/2006
nezačaté
6,0
2/2026
(+18)
22
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
D3 Kysuce
103 mil. €
15 053
2
2
12/1997
9/2018
7,0
12/2024
(+6)
23
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
R2 stred
127 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
11/2004
nezačaté
6,0
4/2024
(+9)
24
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
R2 západ
235 mil. €
7 793
3
3
10/2004
nezačaté
6,0
5/2026
(0)
25
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
R4 stred
198 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
5/2004
1.3.2012
10,0
9/2022
(+14)
26
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
R4 stred
314 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
5/2004
1.5.2017
7,0
2/2024
(+22)
27
6/2017
D1
7,9 km
4
D1 východ
419 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
2/2001
6/2021
(-0)
28
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
R7 západ
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
2021
29
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
D1 sever
56 mil. €
10 312
3
5
1.2.2010
8,0
 3/2025
(+24)
30
10/2017
D1
2,6 km
4
D1 sever
27 mil. €
14 624
1
1
1.2.2010
10,0
12/2019
(+8)
31
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
D1 sever
12 mil. €
2
1
9/2004
nezačaté
7,0
8/2022
(+7)
32
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
R2 východ
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
9/2009
9/2018
8,0
8/2024
(0)
33
77. - 82.
po 2040
D3
3,1 km
4
D3 Kysuce
68 mil. €
5 420 - 8 693
5
5
nezačaté
5,0
po 2040
34
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
R2 západ
53 mil. €
12 862
2
3
11/2003
nezačaté
5,0
6/2025
(+10)
35
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
R3 sever (Orava)
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
8/2006
07/2010
11,0
3/2021
(+10)
36
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
R2 stred
92 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
11/2004
4/2018
6,0
8/2023
(+26)
37
12/2016
D3
5,7 km
4
D3 Kysuce
264 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+7)
 
 
 
 
 
37 úsekov
322,6 km
2 - 8
5 597 mil. €
3 166 - 93 344
2,0
2,4
12/2019 - po 2040
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku