1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 2 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 1 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
 
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
1
12/2013
D1
14,9 km
4
368 mil. €
12,9 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
7/2022
2
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
22,7 mil. €
13 676 - 21 949
1
1
 7/2027
(+13)
3
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
4,5 mil. €
16 268
3
3
8/2023
(+8)
4
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
5,2 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
3/2026
(+8)
5
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
3,6 mil. €
14 625
2
2
8/2026
(+10)
6
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
3,5 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
12/2026
(+3)
7
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
4,5 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
12/2026
(+3)
 
 
 
 
 
7 úsekov
64,7 km
2 - 4
1 955 mil. €
57,0 mil. €
3 407 - 24 900
1,9
2,0
7/2022 - 7/2027
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku