1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 16 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 2 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 3 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
 
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
1
6/2014
D1
13,5 km
4
D 26,5/100
424 mil. €
30,3 mil. €
22 691 - 32 334
1
2
4/2009
2022
(+24)
2
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
D 33,5/120, D 26,5/120
1
2
9/2017
2021
3
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
D 33,5/120, D 26,5/120
32 336 - 93 344
.
.
.
1
2
9/2017
2021
4
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
R 31,5/120
27 633 - 44 493
.
.
.
1
1
8/2017
2021
5
12/2016
D3
5,7 km
4
D 24,5/80
264 mil. €
42,6 mil. €
11 465 - 18 743
1
2
2021
(+7)
6
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
R 24,5/100
143 mil. €
16,1 mil. €
9 007 - 9 998
2
2
12/2018
12/2020
(+6)
7
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
R 24,5/120
135 mil. €
7,8 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
8
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
92 mil. €
12,3 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
8/2021
10/2024
(+11)
9
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
67 mil. €
12,3 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
11/2022
1/2026
(+4)
10
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
611 mil. €
10,3 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
4/2023
7/2027
(+5)
 
 
 
 
 
10 úsekov
139,4 km
2 - 6
1 736 mil. €
15,3 mil. €
3 247 - 93 344
2,0
2,3
12/2020 - 7/2027
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku