1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 16 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 1 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 2 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 3 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
 
odhad NDS
 
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
13 úsekov
157,1 km
2 - 8
2 804 mil. €
15,0 mil. €
3 247 - 62 652
2,4
2,4
10/2021 - 7/2027
1
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
DSP spracovaná na R 17,5/100, vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby na R 24,5/100
243 mil. €
12,4 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
1/2023
(+16)
2
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
303 mil. €
19,7 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
8/2019
8/2024
(0)
3
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
R 24,5/100
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
4/2019
8/2022
(+5)
4
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
D 41/120
132 mil. €
27,4 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
4/2019
 10/2021
(+8)
5
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
R 24,5/100
191 mil. €
13,6 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
4/2019
2/2023
(+11)
6
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
R 24,5/100
314 mil. €
28,0 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
3/2019
8/2019
2/2024
(+22)
7
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
74 mil. €
10,9 mil. €
5 304
2
2
12/2019
6/2023
(+24)
8
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
R 22,5/100, plánované v 1/2-profile
92 mil. €
10,0 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
1/2020
8/2023
(+26)
9
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
D 24,5/80
416 mil. €
33,0 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
4/2021
10/2021
 2/2025
(+11)
10
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
R 24,5/120
135 mil. €
7,8 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
11
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
92 mil. €
12,3 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
8/2021
10/2024
(+11)
12
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
67 mil. €
12,3 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
11/2022
1/2026
(+4)
13
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
R 24,5/120, plánované v 1/2-profile
611 mil. €
10,3 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
4/2023
7/2027
(+5)
 
 
 
 
 
13 úsekov
157,1 km
2 - 8
2 804 mil. €
15,0 mil. €
3 247 - 62 652
2,4
2,4
10/2021 - 7/2027
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku