1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 12 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 0 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
55 úsekov
638,4 km
2 - 6
11 475 mil. €
2,9
2,9
12/2019 - 11/2030
1
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
4
4
8/2026
11/2030
(+17)
2
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
251 mil. €
3
5
8/2026
11/2030
(+45)
3
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
2
2
8/2026
11/2030
(+45)
4
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
3
3
6/2025
11/2029
(+14)
5
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
3
2
6/2025
11/2029
(+14)
6
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
142 mil. €
4
3
9/2025
11/2029
(+7)
7
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4
3
6/2025
11/2029
(+11)
8
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
3
2
6/2025
11/2029
(+11)
9
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
4
3
6/2025
11/2029
(+11)
10
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
190 mil. €
4
3
9/2025
11/2029
(+7)
11
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2
4
7/2029
(-8)
12
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
3
3
10/2024
1/2029
(+19)
13
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
4
3
9/2024
1/2029
(+5)
14
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3
3
2/2024
7/2028
(+15)
15
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
16
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
17
54.
6/2025
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5
5
1/2024
6/2028
(+14)
18
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5
4
1/2024
6/2028
(+15)
19
52.
4/2025
R2
9,8 km
2
93 mil. €
5
5
11/2023
4/2028
(+14)
20
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
4
3
8/2023
1/2028
(+12)
21
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5
4
7/2023
12/2027
(+10)
22
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
4
4
5/2023
10/2027
(+7)
23
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
406 mil. €
4
4
7/2024
10/2027
(+54)
24
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
340 mil. €
4
4
7/2024
10/2027
(+54)
25
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
2
2
4/2022
 8/2027
(+6)
26
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
4
4
4/2023
7/2027
(+5)
27
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
1
1
 7/2027
(+13)
28
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
3
3
6/2021
 1/2027
(-11)
29
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
2
3
10/2022
1/2027
(+33)
30
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
2
2
8/2022
12/2026
(+3)
31
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
2
3
8/2022
12/2026
(+3)
32
42.
11/2023
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
5
11/2026
(-21)
33
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
2
2
8/2022
10/2026
(+27)
34
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
2
2
4/2022
8/2026
(+10)
35
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
4
4
8/2026
(+9)
36
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
3
3
3/2024
5/2026
(+14)
37
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
3
3
1/2022
5/2026
(0)
38
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
2
2
1/2022
3/2026
(+8)
39
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
11/2021
2/2026
(+18)
40
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
2
3
11/2021
2/2026
(+18)
41
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
3
2
10/2021
2/2026
(+9)
42
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
4
4
2/2026
(+11)
43
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
3
2
11/2022
1/2026
(+4)
44
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
4
4
1/2026
(+10)
45
6/2014
D1
13,5 km
4
424 mil. €
1
2
4/2009
2022
(+24)
46
7/2016
D4
4,4 km
4 - 6
1
2
9/2017
2021
47
7/2016
D4
22,6 km
4 - 6
1
2
9/2017
2021
48
7/2016
R7
8,4 km
4
1
1
6/2016
2021
49
7/2016
R7
6,4 km
4 - 6
1
1
8/2017
2021
50
12/2016
D3
5,7 km
4
264 mil. €
1
2
2021
(+7)
51
2.
2/2019
R2
13,5 km
4
143 mil. €
2
2
12/2018
12/2020
(+6)
52
7/2016
R7
17,4 km
4
2
3
11/2015
2020
53
1/2014
D1
11,3 km
4
462 mil. €
2
3
11/2008
12/2019
(+7)
54
10/2017
D1
2,6 km
4
27 mil. €
1
1
11/2015
12/2019
(+8)
55
11/2016
D1
14,4 km
4
240 mil. €
2
2
4/2015
12/2019
 
 
 
 
 
55 úsekov
638,4 km
2 - 6
11 475 mil. €
2,9
2,9
12/2019 - 11/2030
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku