1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 14 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 3 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
 
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
44 úsekov
518,1 km
2 - 6
9 914 mil. €
1 698 - 54 519
3,3
3,1
1/2026 - 11/2030
1
62. - 71.
11/2027
R3
10,4 km
2
243 mil. €
7 211
4
4
8/2026
11/2030
(+17)
2
62. - 71.
11/2027
R3
6,7 km
2
251 mil. €
8 973 - 10 745
3
5
8/2026
11/2030
(+45)
3
62. - 71.
11/2027
R3
1,9 km
2
31 mil. €
5 586
2
2
8/2026
11/2030
(+45)
4
62. - 71.
11/2026
D1
12,6 km
4
418 mil. €
9 503 - 9 802
3
Týmto úsekom prechádza do 10 tisíc vozidiel denne, z toho sotva tisíc ťažkých (nad 3,5 tony). Jestvujúca cesta I. triedy aj vďaka pruhom pre pomalé vozidlá v stúpaní na horský priechod Dargov kapacitne zvládne aj podstatne vyššiu dopravnú záťaž
3
6/2025
11/2029
(+14)
5
62. - 71.
11/2026
D1
18,2 km
4
191 mil. €
6 207 - 8 525
3
Týmto úsekom prechádza 6-až 9-tisíc vozidiel denne, z toho sotva tisíc ťažkých (nad 3,5 tony). Jestvujúca cesta I. triedy kapacitne zvládne aj podstatne vyššiu dopravnú záťaž
2
6/2025
11/2029
(+14)
6
62. - 71.
11/2026
R6
11,3 km
2
142 mil. €
7 234
4
3
9/2025
11/2029
(+7)
7
62. - 71.
11/2026
D1
15,8 km
4
138 mil. €
4 033 - 8 369
4
Jednotlivými úsekmi cesty I. triedy tu prechádza 4-až 8-tisíc vozidiel denne, z toho do 600 ťažkých (nad 3,5 tony). Výstavba diaľnice tu ešte dlho nebude opodstatnená
3
6/2025
11/2029
(+11)
8
62. - 71.
11/2026
D1
12,1 km
4
162 mil. €
10 444 - 14 783
3
Týmto úsekom prechádza vyše 10-tisíc, najbližšie k Michalovciam až takmer 15-tisíc vodiel denne. Vďaka nízkemu podielu ťažkých vozidiel (menej ako tisícka nad 3,5 tony) jestvujúca cesta I. triedy zatiaľ kapacitne postačuje
2
6/2025
11/2029
(+11)
9
62. - 71.
11/2026
D1
15,5 km
4
135 mil. €
1 698 - 6 812
4
Veľmi nízka dopravná záťaž na prihraničnom úseku znamená, že výstavba diaľnice tu ešte dlho nebude opodstatnená a aj vo vzdialenom horizonte má zmysel uvažovať iba s 2-pruhovým riešením
3
6/2025
11/2029
(+11)
10
62. - 71.
11/2026
R6
11,0 km
2
190 mil. €
2 561 - 5 054
4
3
9/2025
11/2029
(+7)
11
33. - 37.
2/2023
D4
12,4 km
4
771 mil. €
2
Naliehavosť dopravného problému tu netvorí tranzit ale vnútromestská doprava, resp. doprava s cieľom v Bratislave. Stav, keď doprava medzi východom a západom hlavného mesta preťažuje hneď dva mosty cez Dunaj, nie je dlhodobo udržateľný a vyžiada si riešenie. Východná a južná časť obchvatu Bratislavy, ktorá má vzniknuť v ramci PPP projektu D4R7, síce sčasti odbremení Prístavný most ale vôbec neodľahčí most Lafranconi, ktorý sa už blíži naplneniu kapacity.
4
7/2029
(-8)
12
60. - 61.
1/2026
R3
14,0 km
4
191 mil. €
14 233 - 18 874
3
3
10/2024
1/2029
(+19)
13
60. - 61.
1/2026
R3
7,9 km
2
71 mil. €
5 441 - 8 427
4
3
9/2024
1/2029
(+5)
14
55. - 57.
7/2025
R4
7,5 km
2
123 mil. €
3 769 - 3 897
3
3
2/2024
7/2028
(+15)
15
55. - 57.
7/2025
R4
6,0 km
2
100 mil. €
3 782 - 6 302
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
16
55. - 57.
7/2025
R4
8,0 km
2
132 mil. €
5 814 - 7 518
4
3
2/2024
7/2028
(+15)
17
54.
6/2025
R2
18,0 km
2
175 mil. €
5 189 - 6 389
5
5
1/2024
6/2028
(+14)
18
53.
5/2025
R2
14,0 km
2
117 mil. €
5 809 - 8 826
5
4
1/2024
6/2028
(+15)
19
52.
4/2025
R2
9,8 km
2
93 mil. €
6 452 - 10 032
5
5
11/2023
4/2028
(+14)
20
51.
1/2025
R4
7,9 km
2
127 mil. €
2 552 - 2 737
4
3
8/2023
1/2028
(+12)
21
50.
12/2024
R2
7,8 km
2
75 mil. €
5 587
5
4
7/2023
12/2027
(+10)
22
49.
10/2024
R2
18,0 km
2
171 mil. €
10 140 - 11 010
4
4
5/2023
10/2027
(+7)
23
58. - 59.
9/2025
R1
11,5 km
4
406 mil. €
7 784
4
Aj keď NDS deklaruje (nereálne) blízke lehoty výstavby a sprevádzkovania predĺženia R1 z BB do RK, v skutočnosti súčasnú cestu cez Donovaly odľahčí skôr kompletizácia diaľnice D1. Tá presmeruje väčšinu z východo-západného tranzitu z aktuálne obľúbenej trasy (R1 - Donovaly - D1) na výrazne predĺženú a do 10 rokov aj ucelenú diaľnicu D1.
4
7/2024
10/2027
(+54)
24
58. - 59.
9/2025
R1
9,5 km
4
340 mil. €
9 704 - 13 715
4
Aj keď NDS deklaruje (nereálne) blízke lehoty výstavby a sprevádzkovania predĺženia R1 z BB do RK, v skutočnosti súčasnú cestu cez Donovaly odľahčí skôr kompletizácia diaľnice D1. Tá presmeruje väčšinu z východo-západného tranzitu z aktuálne obľúbenej trasy (R1 - Donovaly - D1) na výrazne predĺženú a do 10 rokov aj ucelenú diaľnicu D1, preto môže byť ambícia spájať B. Bystricu s Ružomberkom prehnane ambiciózna.
4
7/2024
10/2027
(+54)
25
33. - 37.
2/2023
D1
19,9 km
6
277 mil. €
42 774 - 54 519
.
.
.
2
Rozšírenie tohto úseku na plnohodnotný 6-pruh (vrátane odstavných pruhov) je potrebné, ale menej naliehavé, ako rozšírenie viac zaťažených úsekov D1 od Bratislavy po Senec, resp. Blatné.
2
4/2022
 8/2027
(+6)
26
48.
7/2024
R3
52,5 km
2
611 mil. €
3 247 - 11 434
4
4
4/2023
7/2027
(+5)
27
9. - 10.
8/2020
D1
13,5 km
4
949 mil. €
13 676 - 21 949
1
Týmto úsekom už dnes prechádza 14 až 22 tisíc vozidiel denne, z toho 1,9 až 3,5 tisíca ťažkých (nad 3,5 tony). To prevyšuje kapacitu dvojpruhovej cesty a neprimerane zaťažuje obce, ktorými takáto dopravná záťaž prechádza. Po dokončení úsekov D1 pri Žiline je pravdepodobné, že aj časť východo-západného tranzitu dnes využívajúca rýchlocestu R1 sa presunie na D1 a doprava tu ďalej stúpne. Po dokončení úseku D1 popri Ružomberku sa tak najväčšie zdržania presunú práve sem.
1
 7/2027
(+13)
28
31.
7/2022
D1
7,3 km
4
317 mil. €
10 359
3
Týmto úsekom prechádza cca 12 tisíc vozidiel, z toho dvetisíc ťažkých (nad 3,5 tony). Jestvujúca diaľnica v polovičnom profile kapacitne zvládne aj o polovicu vyššiu dopravnú záťaž. Vnímanie potreby dobudovania druhej rúry Braniska súvisí skôr s odstávkami tunela počas odstávok, čomu však nie je namieste prisudzovať rovnakú naliehavosť ako riešeniu iných úsekov, ktoré sú podobnou dopravou zaťažené celoročne.
3
6/2021
 1/2027
(-11)
29
45. - 46.
1/2024
R1
14,9 km
4
785 mil. €
8 140 - 13 204
2
Aj keď NDS deklaruje (nereálne) blízke lehoty výstavby a sprevádzkovania predĺženia R1 z BB do RK, v skutočnosti súčasnú cestu cez Donovaly odľahčí skôr kompletizácia diaľnice D1. Tá presmeruje väčšinu z východo-západného tranzitu z aktuálne obľúbenej trasy (R1 - Donovaly - D1) na výrazne predĺženú a do 10 rokov aj ucelenú diaľnicu D1.
3
10/2022
1/2027
(+33)
30
43. - 44.
12/2023
R4
7,0 km
2
97 mil. €
3 407 - 3 769
2
2
8/2022
12/2026
(+3)
31
43. - 44.
12/2023
R4
6,5 km
2
105 mil. €
6 651 - 9 113
2
3
8/2022
12/2026
(+3)
32
42.
11/2023
D4
3,6 km
4
133 mil. €
5
Južné diaľničné prepojenie Bratislavy na Viedeň a rakúsku diaľničnú sieť má veľkú kapacitnú rezervu. Tomuto projektu teda chýba reálny problém, ktorý by mal riešiť.
5
11/2026
(-21)
33
41.
10/2023
R2
17,5 km
4
287 mil. €
12 819 - 29 988
2
2
8/2022
10/2026
(+27)
34
40.
8/2023
R4
4,0 km
4
102 mil. €
14 625
2
2
4/2022
8/2026
(+10)
35
23. - 24.
2/2022
R7
9,5 km
4
135 mil. €
6 403 - 9 478
4
4
8/2026
(+9)
36
47.
5/2024
R1
4,6 km
4
100 mil. €
11 611
3
Aj keď NDS deklaruje (nereálne) blízke lehoty výstavby a sprevádzkovania predĺženia R1 z BB do RK, v skutočnosti súčasnú cestu cez Donovaly i mesto Ružomberok odľahčí skôr kompletizácia diaľnice D1. Tá presmeruje väčšinu z východo-západného tranzitu z aktuálne obľúbenej trasy (R1 - Donovaly - D1) na výrazne predĺženú a do 10 rokov aj ucelenú diaľnicu D1.
3
3/2024
5/2026
(+14)
37
39.
5/2023
R2
11,5 km
2
235 mil. €
7 793
3
3
1/2022
5/2026
(0)
38
38.
3/2023
R2
16,0 km
4
274 mil. €
9 654 - 12 079
2
2
1/2022
3/2026
(+8)
39
33. - 37.
2/2023
R3
4,9 km
2
77 mil. €
2
2
11/2021
2/2026
(+18)
40
33. - 37.
2/2023
R3
8,3 km
2
201 mil. €
5 550 - 9 787
2
3
11/2021
2/2026
(+18)
41
33. - 37.
2/2023
R2
9,6 km
2
112 mil. €
8 634 - 11 116
3
2
10/2021
2/2026
(+9)
42
18. - 21.
8/2021
R7
23,5 km
2
161 mil. €
4
4
2/2026
(+11)
43
45. - 46.
1/2024
R3
4,8 km
2
67 mil. €
9 492 - 10 279
3
2
11/2022
1/2026
(+4)
44
17.
7/2021
R7
11,0 km
4
97 mil. €
6 428 - 9 084
4
4
1/2026
(+10)
 
 
 
 
 
44 úsekov
518,1 km
2 - 6
9 914 mil. €
1 698 - 54 519
3,3
3,1
1/2026 - 11/2030
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku