1. Výber úsekov (riadky tabuľky)

Ťahy

D1 D2 D3 D4
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

Naliehavosť problému (1 - najvyššia)

1 2 3 4 5

Primeranosť riešenia (1 - optimálne)

1 2 3 4 5

Termín dokončenia podľa NDS

do 2020 2021-25 2026-30 2031-40 po 2040
zobraziť pokročilé možnosti

2. Výber parametrov (stĺpce tabuľky)

počet vybratých parametrov: 13 / 81

Fixné parametre (ľavá časť tabuľky)

Začiatok výstavby Ťah Stav Názov úseku
Základné parametre 2 / 5
+
Parametre a objekty 0 / 13
+
Odhadované náklady bez DPH 1 / 7
+
Cena podľa zmluvy bez DPH 0 / 3
+
Prínosy a efektívnosť projektu 0 / 6
+
Intenzity dopravy na súčasnej ceste v r. 2015 1 / 7
+
Hodnotenia a návrhy INEKO 2 / 6
+
Stav prípravy 2 / 23
+
Perspektíva výstavby podľa NDS 0 / 6
+
Priebeh výstavby 1 / 5
+
 
#
dátum
 
 
 
 
plánovaný
odhad NDS
2015, osobná + nákladná
1 - veľmi vysoká,
5 - veľmi nízka
1 - optimálne,
5 - neprimerané
 
 
+ posun v mesiacoch
za posledný rok
 
 
 
 
 
28 úsekov
227,1 km
2 - 8
4 745 mil. €
4 001 - 62 652
2,1
2,6
3/2021 - 11/2025
1
14.
5/2021
R7
14,3 km
2
98 mil. €
4
4
12/2011
11/2025
(+8)
2
29. - 30.
6/2022
R2
6,1 km
4
123 mil. €
12 157
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
3
29. - 30.
6/2022
R2
2,7 km
4
53 mil. €
12 862
2
3
11/2003
6/2025
(+10)
4
25. - 26.
3/2022
R5
1,7 km
2
54 mil. €
7 972
3
4
10/2009
3/2025
5
25. - 26.
3/2022
D1
3,8 km
2
56 mil. €
10 312
3
5
 3/2025
(+24)
6
23. - 24.
2/2022
D3
11,2 km
4
416 mil. €
13 886 - 21 743
1
1
7/1997
 2/2025
(+11)
7
22.
12/2021
D3
4,0 km
4
103 mil. €
15 053
2
2
12/1997
12/2024
(+6)
8
32.
10/2022
R3
6,5 km
2
92 mil. €
6 706 - 9 733
2
2
10/2024
(+11)
9
18. - 21.
8/2021
D1
10,6 km
8
216 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
12/2009
 8/2024
(+13)
10
5. - 6.
8/2019
R2
14,1 km
2
303 mil. €
5 792 - 7 064
3
2
9/2009
8/2024
(0)
11
27. - 28.
4/2022
R2
20,7 km
2
211 mil. €
6 969 - 10 726
3
4
10/2006
4/2024
(+9)
12
27. - 28.
4/2022
R2
10,6 km
2
127 mil. €
6 412 - 8 112
3
4
11/2004
4/2024
(+9)
13
9. - 10.
8/2020
R4
10,2 km
4
314 mil. €
22 341 - 30 731
1
3
5/2004
2/2024
(+22)
14
11.
9/2020
D3
10,8 km
4
312 mil. €
14 176 - 14 186
2
4
12/1997
 9/2023
(-28)
15
18. - 21.
8/2021
R1
2,7 km
4
62 mil. €
16 268
3
3
4/2010
8/2023
(+8)
16
18. - 21.
8/2021
R2
8,3 km
2
92 mil. €
5 277 - 6 250
2
2
11/2004
8/2023
(+26)
17
15. - 16.
6/2021
R1
8,1 km
4
164 mil. €
12 387 - 17 316
2
3
4/2010
6/2023
(+11)
18
15. - 16.
6/2021
R2
6,2 km
2
74 mil. €
5 304
2
2
11/2004
6/2023
(+24)
19
13.
4/2021
R4
8,2 km
2
96 mil. €
4 001
3
3
1/2000
4/2023
(+6)
20
8.
2/2020
R2
6,8 km
4
191 mil. €
11 764 - 50 895
3
3
6/2014
2/2023
(+11)
21
4.
6/2019
R2
9,1 km
4
243 mil. €
8 780 - 11 203
3
4
11/2004
1/2023
(+16)
22
3.
5/2019
R4
4,3 km
4
198 mil. €
15 837 - 18 098
1
3
5/2004
9/2022
(+14)
23
5. - 6.
8/2019
R4
14,3 km
4
134 mil. €
10 088 - 50 895
2
1
6/2014
8/2022
(+5)
24
12.
11/2020
D1
1,1 km
2
12 mil. €
2
1
9/2004
8/2022
(+7)
25
12/2013
D1
14,9 km
4
368 mil. €
12 491 - 24 900
1
1
7/2022
26
7.
10/2019
D1
3,5 km
8
132 mil. €
62 652
.
.
.
1
1
12/2009
 10/2021
(+8)
27
6/2017
D1
7,9 km
4
419 mil. €
19 072 - 21 988
1
2
2/2001
6/2021
(-0)
28
1.
1/2019
R3
4,4 km
2
83 mil. €
10 334 - 11 542
2
2
8/2006
3/2021
(+10)
 
 
 
 
 
28 úsekov
227,1 km
2 - 8
4 745 mil. €
4 001 - 62 652
2,1
2,6
3/2021 - 11/2025
Dátum najnovšej aktualizácie databázy: 11/2018

Legenda

 Po prechode myšou sa zobrazia podrobnejšie informácie o úseku alebo hodnote, ku ktorým patria
Intenzita dopravy na súčasnej ceste
Celková intenzita dopravy na existujúcej ceste v roku 2015
Ťažké nákladné vozidlá
Stredne ťažké nákladné vozidlá
Ľahké nákladné vozidlá
Osobné vozidlá
Fázy prípravy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jednotlivé fázy priebehu prípravy
 
Nezačatá fáza
 
Práve prebiehajúca fáza
 
Hotová fáza
 
 
Fáza na opakovanie

jednotlivé fázy: 1 - Technická štúdia, 2 - EIA - Správa o hodnotení, 3 - EIA - Záverečné stanovisko, 4 - Štúdia realizovateľnosti (prebratie), 5 - Dokumentácia na územné rozhodnutie, 6 - Územné rozhodnutie, 7 - Dokumentácia na stavebné povolenie, 8 - MPV pre stavebné povolenie - zmluvy k pozemkom, 9 - Stavebné povolenie - predpoklad NDS, 10 - Dokumentácia na ponuku